Badania Rynku – PMR Research

Analizy rynkowe


Artykuł - PMR Research Inwestycja, a nie koszt. Dlaczego badania marketingowe i analizy rynkowe są niezbędne dla rozwoju firmy?
Badania marketingowe i badania rynku są wciąż niedocenianym elementem rozwoju firm w Polsce. O ile w zagranicznych firmach, jak i w polskich oddziałach zagranicznych przedsiębiorstw badania należą do  standardowych praktyk, o tyle niektóre polskie firmy wciąż zdają się pozostawać wobec nich sceptyczne. Niesłusznie. Bez pozyskiwania niezależnych informacji rynkowych, nie ma możliwości rozwoju.
Zobacz Więcej - Artykuły PMR
Analizy rynkowe - PMR
Artykuł - PMR Research Znaczenie catchment area galerii handlowych w badaniach marketingowych w Polsce
Coraz więcej badań marketingowych organizowanych jest w centrach handlowych. To wynik rozwoju formatu galerii, powstających kolejnych punktów sprzedaży w galeriach, a co za tym idzie – większego ruchu klientów. Galerie stały się ważną przestrzenią na mapie badań marketingowych.
Zobacz Więcej - Artykuły PMR
Analizy rynkowe - PMR
Artykuł - PMR Research Świadomość cen produktów wśród konsumentów a badania cen
Badania cen to jedne z najbardziej kluczowych źródeł informacji dla przedsiębiorstw w Systemie Informacji Marketingowej (SIM). Jednak należy pamiętać, że badania cen wiążą się z przyjęciem szeregu założeń, które należy wziąć pod uwagę analizując wyniki badań. Jednym z nich jest świadomość poziomu cen przez konsumentów.
Zobacz Więcej - Artykuły PMR
Analizy rynkowe - PMR
Artykuł - PMR Research Dlaczego Polacy wolą gotówkę od elektronicznych pieniędzy?
Jak wynika z badania PMR, 74% Polaków najczęściej płaci za zakupy gotówką. Deklaracje dotyczące korzystania z kart płatniczych wskazują na powoli zmieniające się przywiązanie Polaków do gotówki. Blisko połowa badanych (48%) deklarowała...
Zobacz Więcej - Artykuły PMR
Analizy rynkowe - PMR
Strona: