Badania Rynku – PMR Research

Analizy rynkowe


Artykuł - PMR Research Najważniejsze kryteria wyboru agencji badawczej w Europie Środkowo-Wschodniej
Podobnie jak kultury społeczne świata różnią się od siebie, tak też jest w przypadku kultury biznesowej w różnych rejonach świata. Sytuacja ta może komplikować proces poszukiwania partnera biznesowego w odległej części globu. Wiele międzynarodowych agencji badawczych staje przed tym problemem, szukając możliwości współpracy z firmami badawczymi z rejonu Europy Środkowo-Wschodniej. Celem poniższego artykułu jest wskazanie kwestii wartych rozważenia podczas wybierania najbardziej odpowiedniego partnera do współpracy przy projektach badawczych w Europie Środkowo-Wschodniej.
Zobacz Więcej - Artykuły PMR
Analizy rynkowe - PMR
Artykuł - PMR Research Jak z powodzeniem zrealizować projekt badawczy w kilku krajach Europy Środkowo-Wschodniej jednocześnie
Niniejszy artykuł adresowany jest do klientów końcowych i firm badawczych rozważających możliwość przeprowadzenia badań rynkowych w więcej niż jednym kraju regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Twierdzimy, że współpraca z jedną doświadczoną firmą badawczą działającą w regionie i pełniącą funkcję jednego punktu kontaktowego to lepsza opcja niż kooperacja oddzielnie z podmiotami w każdym z krajów objętych badaniem.
Zobacz Więcej - Artykuły PMR
Analizy rynkowe - PMR
Artykuł - PMR Research O czym należy pamiętać przed rozpoczęciem badania rynku w regionie Europy Wschodniej i Rosji
Wiele firm międzynarodowych staje przed trudnym zadaniem zbadania dynamicznie zmieniających się rynków krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz interpretacji wyników badań rynkowych w tym regionie przez porównanie ich do badań przeprowadzanych w innych częściach świata. Niniejszy artykuł ma na celu wprowadzenie czytelnika w tę tematykę. Opiera się na 15-letnim doświadczeniu biznesowym autora w Europie Środkowej i Rosji, jak również na setkach projektów badawczych zrealizowanych przez PMR w tym regionie dla firm i instytucji rządowych z całego świata.
Zobacz Więcej - Artykuły PMR
Analizy rynkowe - PMR
Strona: