Metodologie PMR Research

Techniki

Potrzebujesz więcej informacji?
Chcesz otrzymać wycenę badania? Napisz do Nas - PMR Research

Grupy fokusowe

FGI (focus group interview) to technika stosowana podczas realizacji badań jakościowych. Grupowy wywiad zogniskowany – nazywany fokusem – to dyskusja prowadzona przez specjalnie przeszkolonego moderatora na podstawie przewodnika dotyczącego danego badania.

Doświadczony moderator, mając dobrze przygotowany przewodnik, potrafi wydobyć z uczestników dyskusji ich prawdziwe odczucia odnośnie badanego zagadnienia. Zastosowanie dyskusji grupowej pozwala dodatkowo na konfrontowanie i uzupełnianie opinii uczestników dyskusji. W czasie dyskusji dość często wykorzystuje się różnorodne techniki projekcyjne (kolaż, testy zdań niedokończonych, personifikację etc.) w celu pogłębienia eksplorowanego tematu o mniej uświadamiane opinie.

W dyskusji grupowej uczestniczy zwykle około ośmiu osób. Sama dyskusja odbywa się w sali fokusowej umożliwiającej rejestrację audio i/lub wideo, podgląd na żywo dzięki zastosowaniu lustra weneckiego, a także transmisję on-line w jednej z technologii webstreamingu, np. focus vision (jeśli istnieje potrzeba zdalnego obserwowania dyskusji przez klienta).