Metodologie PMR Research

Techniki

Potrzebujesz więcej informacji?
Chcesz otrzymać wycenę badania? Napisz do Nas - PMR Research

Desk research

Technika badawcza polegająca na analizie już istniejących dostępnych danych pochodzących z różnych źródeł, jak prasa, Internet, raporty analityczne, zestawienia danych statystycznych oraz wzajemnej ich weryfikacji i scaleniu.

Badania desk research (inna stosowana nazwa to badania źródeł zastanych) mogą stanowić samodzielną technikę badawczą lub być wstępną fazą projektu poprzedzającą fazę zbierania danych pierwotnych. Stanowi ważną część metodologii PMR Market Insight stosowanej przez nasz zespół.

PMR Research ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu badań typu desk research. Przygotowane przez nas raporty oparte na tej metodzie zakupiły od nas już setki klientów, w tym największe międzynarodowe przedsiębiorstwa działające w Polsce i na świecie.