Metodologie PMR Research

Techniki

Potrzebujesz więcej informacji?
Chcesz otrzymać wycenę badania? Napisz do Nas - PMR Research

Testy

Badania central location wykorzystywane są głównie przy testach związanych z nowym bądź modyfikowanym produktem, a także przy testach reklam. Ich unikalną zaletą jest to, iż pozwalają na testowanie takich cech produktu jak smak, zapach czy wygląd w wystandaryzowanych warunkach. Badania takie przeprowadza się w specjalnie do tego celu przygotowanych salach w centrach miast, do których przychodzą zrekrutowani wedle określonych kryteriów uczestnicy badania.

PMR Research realizuje badania typu in hall/central location test (CLT) w największych miastach na terenie całej Polski, a także dzięki sieci partnerów w wielu krajach Europy Środkowo-Wschodniej (CEE).

Test konceptu

Badanie, w którym ocenie konsumentów poddawany jest opis lub model konkretnego produktu lub usługi. Zawiera najczęściej informacje praktyczne na temat zastosowania testowanego obiektu oraz jego cech charakterystycznych, w tym także skojarzenia marketingowe. Test konceptu przeprowadzany jest zwykle wówczas, gdy nie ma możliwości zbadania właściwego produktu (np. jest dopiero w fazie prototypu).

Test produktu

Badanie, w którym ocenie respondentów poddawany jest konkretny produkt, który zwykle nie został jeszcze wprowadzony na rynek, bądź też dokonano w nim zmian. Produkty najczęściej poddawane testowi produktowemu to przede wszystkim artykuły spożywcze oraz rozmaite dobra codziennego użytku.

Test reklamy

Badanie, w którym ocenie konsumenckiej poddany zostaje materiał reklamowy (telewizyjny, radiowy, prasowy). Badani proszeni są o wyrażenie opinii na temat kompozycji i atrakcyjności przekazu oraz wskazują elementy subiektywnie nieakceptowane lub wymagające zmian, jak również przedstawiają repertuar skojarzeń łączonych z testowaną reklamą.

Testy cenowe

Badanie ilościowe, polegające na zebraniu informacji o reakcjach konsumentów na cenę badanego produktu lub usługi. Testy cenowe sprawdzają opinie na temat obecnej ceny produktu, określają wrażliwość cenową konsumentów i ustalają jaki zakres cen produktu jest przez nich akceptowalny.

Przykłady:

 • Testy kosmetyków
 • Testy smaków
 • Testy chemii gospodarczej
 • Testy kształtu i wyglądu
 • Testy żywności suchej
 • Testy nowych produktów
 • Testy żywności świeżej
 • Testy opakowań
 • Testy napojów
 • Testy zmodyfikowanych produktów
 • Testy konceptów reklamowych
 • Testy zapachów