Profesjonalne Badania Rynku – PMR Research

Nasze metodologie

Potrzebujesz więcej informacji?
Chcesz otrzymać wycenę badania? Napisz do Nas - PMR Research

Psychographics

Psychografia

Psychografia to segmentacja konsumentów ze względu na styl życia. Jej celem jest podział konsumentów na spójne grupy, które wyróżniają się stylem życia. Segmenty są następnie opisywane ze względu na ich charakterystyki demograficzne, zachowania konsumenckie i preferowane kanały komunikacji. Segmentacja psychograficzna zorientowana jest na dany rynek produktowy, a więc segmenty wyróżniane są w odniesieniu do konkretnych produktów. Rezultatem badań są żywe i barwne portrety konsumentów.

PMR posiada własną metodologię przeznaczoną do segmentacji psychograficznej. PMR Psychographics Methodology opiera się na założeniu, że konsumenci na danym rynku powinni być segmentowani nie tylko ze względu na standardowe charakterystyki demograficzne, ale również przy uwzględnieniu istotnych zmiennych z zakresu stylu życia. Aby spełnić te założenia, segmentacja poprzedzana jest badaniami jakościowymi i ilościowymi, których celem jest identyfikacja kluczowych czynników definiujących style życia na danym rynku. Reprezentatywne badania konsumenckie pozwalają w dalszej kolejności na segmentację całej populacji konsumentów. Metodologia przeznaczona jest przede wszystkim do analizy rynków, na których styl życia odgrywa istotną rolę, np. rynek odzieżowy, rynek spożywczy lub rynek pożyczek gotówkowych.

Psychografia jest najczęściej wykorzystywana jako strategiczne narzędzie dla celów...

  • segmentacji,
  • targetowania,
  • pozycjonowania,

...oraz dla celów rozwoju taktyki marketingowej:

  • kreacja reklamowa,
  • zakup mediów,
  • generowanie insightów rynkowych.

Typowy raport przygotowany z wykorzystaniem metodologii PMR Psychographics Methodology odpowiada na następujące pytania:

  • Jakie style życia konsumenci przejawiają w odniesieniu do mojego rynku?
  • Kim są konsumenci? Gdzie mieszkają? Czym się zajmują? Ile zarabiają?
  • Jak konsumenci zachowują się na rynku? Ile pieniędzy wydają? Gdzie? Jak często?
  • Jak można dotrzeć do konsumentów? Jakie są ich preferencje wobec kanałów komunikacji?

Raport może również zawierać inne dane zamówione przez klienta w celu sprofilowania wyróżnionych segmentów.