Oferta Badawcza PMR Research

Nasze metodologie

Potrzebujesz więcej informacji?
Chcesz otrzymać wycenę badania? Napisz do Nas - PMR Research

Medical Panel

PMR Medical Panel

PMR Research dysponuje ciągle rozbudowywanym panelem lekarzy w Polsce. Uczestnicy panelu to lekarze różnych specjalizacji, którzy zgodzili się brać udział w prowadzonych przez PMR Research badaniach marketingowych dotyczących branży medycznej i farmaceutycznej.

Na naszej liście respondentów z branży medycznej znajduje się obecnie ponad 5000 lekarzy, m.in. następujących specjalizacji:

 • pediatria
 • medycyna rodzinna
 • choroby wewnętrzne
 • alergologia
 • okulistyka
 • radiologia
 • kardiologia
 • chirurgia
 • diabetologia
 • ginekologia
 • ortopedia
 • urologia
 • reumatologia
 • endokrynologia

Są to lekarze o stażu zawodowym od kilku do ponad trzydziestu lat pracy oraz pracujący w różnego rodzaju polskich placówkach medycznych – zarówno prywatnych, jak i publicznych szpitalach, przychodniach oraz gabinetach. Stale rozbudowujemy nasz panel o nowych respondentów oraz nowe specjalizacje lekarskie. Wiarygodność każdego zrekrutowanego lekarza jest sprawdzana w Centralnym Rejestrze Lekarzy Rzeczypospolitej Polski.

Realizacja projektów badawczych w branży medycznej z wykorzystaniem naszego panelu lekarzy pozwala zmniejszyć koszty oraz skrócić czas realizacji badania. Podejście takie jest szczególnie polecane w przypadku badań eksploracyjnych i wywiadów pogłębionych, kiedy reprezentatywność statystyczna próby nie ma dużego znaczenia. Z panelu lekarzy można też z powodzeniem korzystać w sytuacjach, kiedy badana grupa docelowa jest niewielka i uczestnicy naszego panelu stanowią jej istotną część.
PMR Medical Panel może być wykorzystywany zarówno w badaniach telefonicznych, jak i w badaniach internetowych.