Profesjonalne Badania Rynku – PMR Research

Nasze metodologie

Potrzebujesz więcej informacji?
Chcesz otrzymać wycenę badania? Napisz do Nas - PMR Research

Market Insight

Metodologia PMR market Insight

PMR Market Insight to stworzona i wykorzystywana przez PMR metodologia służąca kompleksowemu przygotowywaniu raportów i analiz branżowych. Metodologia ta określa zarówno sposoby zbierania danych na potrzeby takich raportów, jak i metody analizowania zgromadzonych informacji w taki sposób, aby uzyskać wiarygodny obraz badanego rynku.

PMR Market Insight precyzyjnie definiuje zawartość i strukturę przygotowywanych raportów, dzięki czemu klient otrzymuje produkt o stałej i gwarantowanej jakości. Metodologia ta ułatwia oszacowanie wielkości rynków i udziałów głównych graczy w rynku, a także przygotowywanie prognoz rozwoju analizowanych rynków. PMR Market Insight określa też specjalne procedury postępowania w przypadku istnienia jedynie niepełnych danych na temat danego rynku. Dzięki temu PMR jest w stanie przygotowywać raporty także na temat rynków niszowych i słabo opisanych przez dane statystyczne.

Raporty branżowe przygotowywane z zastosowaniem metodologii PMR Market Insight opierają się na informacjach z istniejących źródeł statystycznych, danych branżowych (prasa specjalistyczna, Internet), źródłach ogólno tematycznych i urzędowych oraz na własnych bazach danych, a także na samodzielnie prowadzonych badaniach pierwotnych. Zakres wykorzystywanych źródeł jest dobierany indywidualnie do każdego projektu.

PMR Market Insight jest owocem doświadczeń PMR w przygotowywaniu analiz branżowych na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej, zbieranych od roku 1995.

Typowy raport przygotowany z użyciem PMR Market Insight zawiera następujące informacje:

  • streszczenie menedżerskie,
  • wielkość i dynamika rynku oraz jego segmentów,
  • analiza aktualnej sytuacji w branży: kluczowe wydarzenia, główne trendy na rynku,
  • firmy działające na danym rynku, główni gracze, konkurencja,
  • analiza kanałów dystrybucji,
  • regulacje prawne,
  • prognoza rozwoju rynku.

Raport może też, stosownie do potrzeb klienta, zawierać inne dane oraz analizy. Poziom szczegółowości raportu ustalany jest indywidualnie z klientem.