Metodologie PMR Research

Techniki

Potrzebujesz więcej informacji?
Chcesz otrzymać wycenę badania? Napisz do Nas - PMR Research

Ankiety

Ankieta to badanie przeprowadzone na podstawie odpowiednio opracowanego kwestionariusza, który wypełnia sam ankietowany.

Ankiety, w odróżnieniu od wywiadów kwestionariuszowych, polegają na samodzielnym odpowiadaniu na pytania i odnotowywaniu odpowiedzi w papierowym arkuszu (ankiecie) lub jej elektronicznym odpowiedniku (ankieta internetowa). W badaniach realizowanych za pomocą ankiety udział ankietera ogranicza się do ewentualnej rekrutacji oraz przekazania ankiety.

Wśród ankiet możemy wyróżnić ankiety papierowe i internetowe, ale także audytoryjne – w jednej sali zbieramy uczestników badania i jednocześnie wypełniają oni ankiety, które po określonym czasie wracają do jednej puli.

W kwestionariuszu mogą pojawić się trzy rodzaje pytań: pytania otwarte, półotwarte i pytania zamknięte. Sformułowanie pytań w ankiecie nie może być dziełem przypadku, lecz wynikiem długich przemyśleń, i aby przyniosły pożądane rezultaty, muszą spełniać wiele warunków.