Metodologie PMR Research

Techniki

Potrzebujesz więcej informacji?
Chcesz otrzymać wycenę badania? Napisz do Nas - PMR Research

Techniki

Dobór właściwej techniki lub technik badawczych to jeden z podstawowych czynników decydujących o metodologicznej poprawności badania i późniejszych analiz. Z poszczególnymi technikami pozyskiwania danych wiążą się określone procedury analizy i interpretacji danych. Nie wszystkie techniki pozwalają na przenoszenie uzyskanych wyników wprost na opisywaną w badaniu populację. Technika badawcza, a w dalszej kolejności próba badania, powinny być definiowane w ścisłym połączeniu z celami badania.

Coraz bardziej powszechne wśród badaczy praktyków, ale również wśród przedstawicieli środowisk akademickich, jest łączenie różnych technik w ramach jednego badania (Mix-Mode Data Collecting) w celu ograniczenia błędów wynikających z konstrukcji próby, pokrycia populacji próbą oraz braków odpowiedzi.

Każda technika zbierania danych ma zarówno wady, jak i zalety. Poświęcenie odpowiedniej ilości czasu na dobór odpowiednich technik na etapie przygotowywania badania pozwoli uniknąć błędów w czasie samego pomiaru i analizy.

Przy naszych badaniach korzystamy z nowatorskich technik. Przekonaj się jak działamy: