PMR Research – Oferta Badawcza

Badania produktu

Potrzebujesz więcej informacji?
Chcesz otrzymać wycenę badania? Napisz do Nas - PMR Research
Najnowsze wieści w newsletterze:

Segmentacja rynku

Posiadanie oferty w pełni dostosowanej do potrzeb grupy docelowej, zapewniającej realizację większości wartości uznawanych przez klientów, to podstawowe wyzwanie dla product managera. Osoby odpowiedzialne za rozwój oferty potrzebują wsparcia informacyjnego dotyczącego nie tylko poszczególnych produktów, ale także oferty jako całości.

  • Czy w moim portfolio brakuje określonych produktów - ważnych z perspektywy moich obecnych klientów?
  • Które z moich produktów trafią w potrzeby odpowiednich grup klientów?
  • Jak zoptymalizować portfolio produktów z perspektywy potrzeb moich obecnych oraz potencjalnych klientów?

Posiadanie odpowiednio zróżnicowanej oferty ma bowiem wpływ nie tylko sukces firmy jako całości, ale także na wyniki sprzedaży poszczególnych produktów, czy nawet satysfakcję i lojalność odbiorców poszczególnych linii produktowych.

Segmentacja rynku musi uwzględniać charakter produktów oraz model zakupowy. Zupełnie inaczej wygląda badanie segmentacyjne dla dóbr szybko zbywalnych (FMCG), a inaczej dla produktów luksusowych. Badania segmentacyjne mogą również dotyczyć usług.

Co oferujemy

Efektem prawidłowej segmentacji rynku jest odpowiedź na pytanie w jakim stopniu obecna oferta zaspokaja potrzeby grupy docelowej oraz czy pozwala na migrację klientów między poszczególnymi grupami cenowymi (posiada odpowiednio zdefiniowaną kategorię premium). Ponadto mogą odpowiedzieć na pytanie, które elementy oferty przyciągają nowych klientów, a także gdzie występują braki powodujące ich utratę.

Jak to robimy

Specjaliści PMR Research segmentację rynku rozpoczynają najczęściej od jakościowej diagnozy opartej o grupy fokusowe (FGI – focus group interview) z użytkownikami danej kategorii produktów oraz z użytkownikami produktów z badanej oferty (danego producenta). Po zdefiniowaniu istotnych wymiarów postrzegania oferty oraz po warsztacie z klientem (jego celem jest poznanie istotnych elementów strategii produktowej, które powinny być zweryfikowane poprzez badanie), przystępujemy do ilościowej części badania. Ta część, za pomocą wskaźników procentowych, identyfikuje m.in. mocne i słabe strony oferty oraz pokazuje przepływ klientów. Połączenie danych z badania wraz z danymi sprzedażowymi firmy pozwala na pogłębioną analizę struktury oferty oraz ocenę jej dopasowania do oczekiwań rynku.