Nasza Oferta Badawcza – PMR Research

Pozostałe badania

Potrzebujesz więcej informacji?
Chcesz otrzymać wycenę badania? Napisz do Nas - PMR Research
Najnowsze wieści w newsletterze:

Pozostałe badania

Oferta PMR cechuje się znaczną elastycznością, a doświadczeni badacze są w stanie przygotować optymalną z punktu widzenia klienta propozycję badawczą uwzględniającą zarówno zapotrzebowanie informacyjne klienta, jak również możliwość biznesowego wykorzystania pozyskanych informacji

Badania rynku

Badania rynku obejmują szacowanie wielkości rynku, udziałów głównych graczy i wielkości rynku, a także określenie struktury dystrybucji oraz otoczenia konkurencyjnego i prawnego. Stanowią część wiedzy koniecznej do przygotowania biznesplanu, podjęcia strategicznych decyzji związanych z ekspansją czy zmianą strategii działania.

Badania Rynku

Badania opinii publicznej

Badania społeczne to najbardziej ogólna nazwa badań, których zadaniem jest poznanie i zrozumienie postaw i opinii. Najczęściej określenia tego używa się w stosunku do badań, które nie dotyczą zagadnień komercyjnych, ale skupiają się na tematach społecznych.

Badania opinii publicznej

Badania satysfakcji pracowników

Badanie satysfakcji pracowników, poza diagnozą poziomu satysfakcji i/lub zaangażowania pracowników, może również pokazać wiedzę pracowników na temat firmy i zachodzących w niej zmian oraz postrzeganie swojej roli w budowaniu przyszłości firmy.

	Badania satysfakcji pracowników

Dane ekonomiczne

Oferujemy usługi systematycznego dostarczania wysokiej jakości danych i informacji ekonomicznych, koniecznych do regularnego monitorowania otoczenia konkurencyjnego przedsiębiorstwa. Doświadczenie PMR pozwala na efektywne i racjonalne wyselekcjonowanie i konstrukcję najważniejszych wskaźników.

Dane ekonomiczne