Oferta Badawcza PMR Research

Doświadczenie

Potrzebujesz więcej informacji?
Chcesz otrzymać wycenę badania? Napisz do Nas - PMR Research
Najnowsze wieści w newsletterze:

Jak leczeni są polscy pacjenci cierpiący na pierwotne niedobory odporności -- test konceptu przekazu marketingowego kierowanego do polskich lekarzy

  • Branża

    Branża farmaceutyczna

  • Zasięg geograficzny

    Polska

  • Typ klienta

    Międzynarodowa agencja badawcza

Projekt Badawczy - rynek medyczny i farmaceutyczny

Potrzeba klienta

Nasz klient chciał zrealizować wywiady z lekarzami różnych specjalizacji leczącymi rzadkie schorzenie jakim są pierwotne niedobory odporności. Celem badania było zidentyfikowanie ścieżek leczenia polskich pacjentów, określenie dostępu do leków oraz określenie poziomu wiedzy polskich lekarzy na temat terapii innowacyjnych. Klient chciał także zaprezentować koncept innowacyjnego preparatu medycznego i poprosić respondentów o jego weryfikację pod kątem potrzeb komunikacyjnych polskich lekarzy.

Nasze rozwiązanie

W ramach projektu zespól realizacji badań PMR zrekrutował lekarzy immunologów, alergologów i pulmonologów, którzy leczą pacjentów dorosłych i pediatrycznych cierpiących na pierwotne niedobory odporności. Respondenci musieli podejmować decyzje w kwestii wyboru leczenia oraz posiadać szeroki zakres wiedzy na temat zarówno dożylnych, jak i podskórnych terapii immunoglobulinami. Dodatkowo musieli leczyć pacjentów korzystających z różnych dróg przyjmowania wlewów.

Respondenci zostali zaproszeni do uczestnictwa w pogłębionych wywiadach telefonicznych z wykorzystaniem internetu (Web-Assisted TDI). W ten sposób zaprezentowano i poproszono o ocenę konceptów produktów klienta. Forma wywiadu pogłębionego z wykorzystaniem internetu pozwala na prezentację materiałów wizualnych przy jednoczesnej redukcji czasu i kosztów realizacji związanych z dojazdem do respondentów, co jest szczególnie ważne w przypadku rozproszonej grupy docelowej.

Korzyść dla klienta

Dzięki dostarczonej przez zespół PMR wiedzy klient zdobył informacje o charakterystyce polskiego rynku medycznego w kontekście sposobów leczenia pacjentów i procedur administracyjnych stosowanych dla chorób rzadkich. Dodatkowo klient otrzymał kompleksowe informacje o ocenie konceptu produktu medycznego przez polskich lekarzy, dzięki czemu będzie mógł w pełni dostosować komunikacje marketingową do potrzeb lokalnych decydentów.

Opinia klienta


Powrót do Listy Projektów - PMR Research