Profesjonalne Badania Rynku – PMR Research

Doświadczenie

Potrzebujesz więcej informacji?
Chcesz otrzymać wycenę badania? Napisz do Nas - PMR Research
Najnowsze wieści w newsletterze:

Audyt reklam kinowych – badanie typu mystery vists

  • Branża

    Przemysł filmowy

  • Zasięg geograficzny

    Polska

  • Typ klienta

    Agencja badawcza

Projekt Badawczy - inne branże

Potrzeba klienta

Międzynarodowa agencja badawcza, specjalizująca się w projektach dotyczących przemysłu filmowego zwróciła się do PMR z prośbą o wsparcie w realizacji projektu polegającego na audycie reklam kinowych wyświetlanych przed seansami jednego z filmów.

Nasze rozwiązanie

W ramach projektu, odpowiednio przeszkoleni ankieterzy w kilku miastach w Polsce przeprowadzili szereg tajemniczych wizyt (mystery visits) w kinach. Ich głównym celem było zebranie szczegółowych informacji na temat reklam produktów i usług oraz zwiastunów filmowych wyświetlanych przed seansami badanego filmu. Dla uzyskania rzetelnego pomiaru i miarodajnych wyników końcowych, badanie zostało przeprowadzone w oparciu o wystandaryzowany formularz audytu.

Korzyść dla klienta

W efekcie badania klient otrzymał bazę wynikową zawierającą informacje o rodzaju i kolejności wyświetlanych treści wraz z ich dokładnym czasem trwania. Badanie było częścią międzynarodowego projektu, a zebrane informacje posłużyły Klientowi do dalszych analiz.

Powrót do Listy Projektów - PMR Research