Oferta Badawcza PMR Research

Doświadczenie

Potrzebujesz więcej informacji?
Chcesz otrzymać wycenę badania? Napisz do Nas - PMR Research
Najnowsze wieści w newsletterze:

Modele leczenia szpiczaka mnogiego w polskich placówkach opieki medycznej – badanie trackingowe z hematologami

  • Branża

    Branża farmaceutyczna

  • Zasięg geograficzny

    Polska

  • Typ klienta

    Agencja badawcza

Projekt Badawczy - rynek medyczny i farmaceutyczny

Potrzeba klienta

Badania panelowe to technika pozwalająca śledzić zmiany postaw czy zachowań przedstawicieli grupy docelowej w danym obszarze. Badanie tego typu obejmuje grupę tych samych respondentów, którzy uczestniczą w badaniu wielokrotnie w wyznaczonych odstępach czasowych.
Dla naszego klienta po raz kolejny zrealizowaliśmy panelowe badanie ilościowe wśród polskich hematologów na temat leczenie szpiczaka mnogiego. Celem badania było zrozumienie, jakie są stosowane w Polsce schematy leczenia pacjentów cierpiących na tak rzadką chorobę hematologiczną oraz jaki jest poziom satysfakcji ze stosowanych obecnie terapii.

Nasze rozwiązanie

W ramach badania zespół PMR zrealizował serię wywiadów CAWI (ang. Computer-Assisted Web Interview) z hematologami leczącymi pacjentów cierpiącymi na szpiczaka mnogiego. Lekarze zostali poproszeni o wypełnienie serii kart pacjentów, opisujących konkretne przypadki zachorowań i zaimplementowane modele terapii. Respondenci odpowiadali także na pytania dotyczące dostępnych na polskim rynku leków i wizerunku firm farmaceutycznych oraz oceniali relacje z przedstawicielami medycznymi.

Korzyść dla klienta

Nasz klient otrzymał informacje dotyczące obecnie stosowanych przez polskie placówki opieki medycznej terapii leczenia pacjentów cierpiących na szpiczaka mnogiego oraz mógł dokonać analizy porównawczej z wynikami poprzednich fal badania. Dane dotyczące wiedzy i postaw lekarzy wobec dostępnych na rynku leków posłużą do budowania strategii sprzedażowej firmie farmaceutycznej zlecającej badanie.

Powrót do Listy Projektów - PMR Research