Nasza Oferta Badawcza – PMR Research

Doświadczenie

Potrzebujesz więcej informacji?
Chcesz otrzymać wycenę badania? Napisz do Nas - PMR Research
Najnowsze wieści w newsletterze:

Szanse i bariery rozwoju rynku leków biopodobnych w polskiej służbie zdrowia

  • Branża

    Rynek leków biopodobnych

  • Zasięg geograficzny

    Polska

  • Typ klienta

    Agencja badawcza

Projekt Badawczy - rynek medyczny i farmaceutyczny

Potrzeba klienta

Międzynarodowa agencja badawcza, realizująca projekty w obszarze medycznym, zwróciła się do PMR z prośbą o wsparcie przy realizacji jakościowego projektu na temat leków biopodobnych. Celem badania było lepsze zrozumienie tego segmentu rynku, w szczególności szans i barier rozwoju w najbliższych latach, a także panujących w nim trendów.

Nasze rozwiązanie

Aby odpowiedzieć na postawione przez klienta pytania badawcze moderatorzy PMR, z doświadczeniem w branży medycznej, przeprowadzili pogłębione wywiady telefoniczne (TDI’s) zarówno z lekarzami jak i z decydentami zakupowymi w polskich szpitalach. W toku wywiadów zidentyfikowaliśmy kluczowe czynniki mające wpływ na stosowanie leków biopodobnych, m.in.: czynniki kliniczne, czynniki strukturalne i czynniki finansowe.

Korzyść dla klienta

W efekcie zrealizowanego projektu klient uzyskał pełny obraz sytuacji na polskim rynku leków biopodobnych, lepiej zrozumiał szanse i bariery przy wprowadzaniu nowego produktu na rynek, a także możliwe ścieżki rozwoju już istniejących na rynku produktów.
Wartością dodaną badania było także zaprezentowanie wyników badania na międzynarodowej konferencji

Powrót do Listy Projektów - PMR Research