Profesjonalne Badania Rynku – PMR Research

Doświadczenie

Potrzebujesz więcej informacji?
Chcesz otrzymać wycenę badania? Napisz do Nas - PMR Research
Najnowsze wieści w newsletterze:

Jak wyprzedzić kroki konkurencji, czyli cykliczne badanie trendów konsumenckich dla producenta półproduktów spożywczych

  • Branża

    Środki piekarnicze

  • Zasięg geograficzny

    Polska

  • Typ klienta

    Producent

Projekt Badawczy - handel detaliczny i FMCG

Potrzeba klienta

Wiele firm z sektora FMCG, które chcą pozostać innowacyjne, decyduje się na cykliczne badanie rynku, co umożliwia śledzenie zwyczajów konsumenckich. Bez wątpienia zasadniczą korzyścią biznesową wynikająca z cyklicznego monitorowania danego segmentu jest prowadzenie przemyślanej strategii biznesowej wyprzedzającej zmiany rynkowe i kroki konkurencji.

Z prośbą o cykliczne monitorowanie rynku B2B i B2C zwrócił się do nas nasz stały klient – międzynarodowa firma produkująca półprodukty spożywcze. Badanie zostało zrealizowane wśród firm będących odbiorcami jej produktów oraz wśród konsumentów, którzy są odbiorcami produktu finalnego. Projekt został wzbogacony o pogłębioną analizę desk research oraz wywiady eksperckie.

Nasze rozwiązanie

Przeprowadzone przez PMR badanie miało charakter wieloetapowego procesu. W ramach pierwszego etapu projektu PMR przeprowadził badanie B2C w ramach którego zrealizowano 500 wywiadów telefonicznych (CATI - Computer Assisted Telephone Interview) z polskimi konsumentami. Ankieta zawierała szereg pytań mierzących poziom spożycia produktów z segmentu klienta oraz identyfikujących zmiany w trendach żywieniowych.
W ramach drugiego etapu przeprowadzono badanie B2B wśród firm z grupy docelowej klienta. W ramach tego etapu zmierzono deklarowany poziom zapotrzebowania na kategorie produktowe oferowane przez klienta. Dodatkowo przeprowadzono analizę poziomu znajomości marki klienta i satysfakcji z jego usług na tle firm konkurencyjnych. 

Ponieważ klient szczególny nacisk kładzie na innowacyjność i wyprzedzanie trendów rynkowych, projekt został uzupełniony o informacje pozyskane w ramach analizy desk research oraz w ramach wywiadów eksperckich z firmami z bezpośredniej konkurencji klienta oraz przedstawicielami środowisk branżowych


Analiza typu desk research dotycząca zmian w trendach na rynkach europejskich oraz wywiady eksperckie pozwoliły na wskazanie głównych kierunków, w jakich w przyszłości będzie podążał rynek i przygotowanie użytecznych biznesowo rekomendacji.

Korzyść dla klienta

PMR dostarczył szczegółowy raport prezentujący wyniki kilku edycji badania oraz identyfikujący zmiany obserwowane na rynku. Szczególną wartość stanowiła część dotycząca trendów rynkowych, które w najbliższych latach będą dominowały w sektorze klienta. Na podstawie obserwowanych zmian wśród odbiorców z segmentu B2B i B2C oraz informacji pozyskanych w ramach wywiadów eksperckich zespół PMR przygotował szczegółowe rekomendacje dotyczące oferty produktowej oraz strategii marketingowej, co pozwoli klientowi na utrzymanie wysokiej innowacyjności i wyprzedzenie kroków konkurencji.

Opinia klienta


Powrót do Listy Projektów - PMR Research