Profesjonalne Badania Rynku – PMR Research

Doświadczenie

Potrzebujesz więcej informacji?
Chcesz otrzymać wycenę badania? Napisz do Nas - PMR Research
Najnowsze wieści w newsletterze:

Zachowania konsumenckie w internecie: indywidualne wywiady pogłębione w Polsce

  • Branża

    Strony anywirusowe

  • Zasięg geograficzny

    Polska

  • Typ klienta

    Producent stron internetowych

Projekt Badawczy - IT i telekomunikacja

Potrzeba klienta

Nasz klient, firma z siedzibą w Moskwie oferująca usługi w zakresie tworzenia i obsługiwania stron internetowych, chciał uzyskać informacje na temat zachowań konsumenckich w Polsce, metod płatności, aspektów językowych, itd. Głównym celem biznesowym projektu było zidentyfikowanie luk w obecnej wersji strony i zmodyfikowanie jej tak, aby spełniała potrzeby grupy docelowej.

Nasze rozwiązanie

W celu rozwiązania problemów biznesowych naszego klienta przeprowadziliśmy 12 indywidualnych wywiadów pogłębionych F2F w Warszawie. Największym wyzwaniem przed którym stanęliśmy był fakt, że strona była w fazie testowej, więc komentarze były przekazywane klientowi online w trakcie wywiadów. Dzięki profesjonalizmowi naszych moderatorów możliwe było dostarczenie klientowi wyników w ciągu dwóch dni od zakończenia badań.

Korzyść dla klienta

Wyniki przedstawione przez zespół PMR złożony z project managera i moderatorów pomogły naszemu klientowi we wprowadzeniu istotnych zmian w wersji testowej strony. Raport i rekomendacje PMR dostarczyły klientowi cennych informacji na temat specyfiki zachowań polskich konsumentów w internecie i pomogły w rozwijaniu działalności firmy na nowym rynku.

Powrót do Listy Projektów - PMR Research