Profesjonalne Badania Rynku – PMR Research

Doświadczenie

Potrzebujesz więcej informacji?
Chcesz otrzymać wycenę badania? Napisz do Nas - PMR Research
Najnowsze wieści w newsletterze:

W poszukiwaniu insightów konsumenckich – online community z konsumentami dokonującymi zakupów systemów podłogowych w Polsce i Rosji

 • Branża

  Producent systemów podlogowych

 • Zasięg geograficzny

  Europa Środkowo-Wschodnia

 • Typ klienta

  Międzynarodowa agencja badawcza

 • Czas realizacji

  6 tygodni

Projekt Badawczy - handel detaliczny i FMCG

Potrzeba klienta

Jednym z ważniejszych pytań przed jakimi współcześnie staje branża badawcza, jest: jak zbliżyć się do świata konsumenta, aby poznać jego realne potrzeby i oczekiwania wobec danej kategorii produktowej oraz jak wykorzystać realne doświadczenia konsumentów w efektywnym budowaniu marki. Doskonałym narzędziem do zdobywania tego rodzaju informacji jest zastosowanie narzędzia jakim jest online community. Online community to społeczność internetowa, do uczestnictwa w której zapraszani są typowi przedstawiciele grupy docelowej danej kategorii produktowej, którzy wchodzą w interakcje, mogą publikować posty, materiały wizualne, brać udział w dyskusji czy wykonywać konkretne zadania wskazane przez moderatora. Online community zakłada uczestnictwo w społeczności w dłuższym okresie czasu, co umożliwia pełne zaangażowanie uczestników w dyskusję i daje możliwość pozyskania kreatywnych pomysłów dotyczących budowania strategii marketingowej.

Jedna z wiodących międzynarodowych agencji badawczych na zlecenie producenta systemów podłogowych, zwróciła się do PMR CR z prośbą o wsparcie badawcze przy realizacji tego rodzaju badania wśród konsumentów kupujących podłogi w Polsce i Rosji. Zasadniczym celem projektu było zrozumienie, na co konsumenci zawracają uwagę przy podejmowaniu decyzji zakupowych oraz jak skutecznie budować przekaz marketingowy w komunikacji z grupą docelową

Nasze rozwiązanie

Badanie online community obejmowało dyskusję online trwająca przez okres 6 tygodni, w ramach której uczestnicy wykonywali zadania wskazane przez moderatora i wspólnie dyskutowali na zadane tematy. W każdym kraju w społeczności online uczestniczyło 10 respondentów. Dyskusja prowadzona była przez doświadczonego moderatora.
W tego rodzaju badaniach niezwykle dużą wagę należy przykładać do wieloetapowej i profesjonalnej rekrutacji. Uczestnicy zaproszeni do badania, muszą nie tylko spełniać określone kryteria demograficzne czy dotyczące decyzji zakupowych, ale też wykazywać się kreatywnością i postawą aktywną w dyskusji online. Dlatego też bardzo ważna jest umiejętna rekrutacja przez doświadczonego rekrutera, który weryfikuje kompetencje komunikacyjne potencjalnych uczestników. Dzięki doświadczonemu zespołowi rekruterów bez trudu przeprowadziliśmy proces rekrutacji. Dzięki temu wszyscy uczestnicy aktywnie uczestniczyli w życiu społeczności online przez cały okres trwania badania.

Korzyść dla klienta

W efekcie badania klient otrzymał cenne insighty i kreatywne pomysły dotyczące komunikacji marketingowej z grupą docelową. Dzięki pozyskanym wynikom klient będzie mógł skutecznie budować strategie komunikacyjną dostosowaną do potrzeb lokalnych odbiorców w Polsce i Rosji.

Powrót do Listy Projektów - PMR Research