Profesjonalne Badania Rynku – PMR Research

Doświadczenie

Potrzebujesz więcej informacji?
Chcesz otrzymać wycenę badania? Napisz do Nas - PMR Research
Najnowsze wieści w newsletterze:

Kluczowe przewagi konkurencyjne na rynku logistyki gotówki

 • Branża

  Logistyka gotówki

 • Zasięg geograficzny

  Polska

 • Typ klienta

  Dostawca rozwiązań logistycznych

Projekt Badawczy - finanse i bankowość

Potrzeba klienta

Dążąc do podniesienia jakości i konkurencyjności swoich usług, nasz klient – dostawca usług w zakresie logistyki gotówki, zgłosił do PMR zapotrzebowanie na informacje dotyczące struktury rynku, głównych graczy rynkowych oraz sposobu korzystania z usług logistyki gotówki przez klientów końcowych. Zadanie, jakie klient wyznaczył zespołowi badawczemu PMR stanowiło wyzwanie przede wszystkim ze względu na trudną specyfikę rynku i niezwykle istotną w tym przypadku kwestię poufności informacji.


Nasze rozwiązanie

W celu dostarczenia klientowi użytecznych biznesowo informacji na temat rynku, badacze PMR przeprowadzili pogłębione wywiady jakościowe pośród dużych polskich przedsiębiorstw korzystających z usług logistyki gotówki. Do badania zaproszono osoby odpowiedzialne za podejmowanie decyzji dotyczących zarządzania gotówką. Preferowane były osoby z długoletnim doświadczeniem w branży i posiadające szeroką wiedzę o rynku. która pozwala im dokonywać świadomego wyboru dostawcy oraz na bieżąco oceniać poziom dostarczanych usług.

Badanie podzielono na cztery główne części, kluczowe dla naszego klienta:

 • Ogólne informacje o rynku
 • Profile głównych graczy
 • Proces wyboru dostawcy i korzystanie z usług logistyki gotówki
 • Pozostałe kwestie związane z usługami logistyki gotówki
Ponieważ badanie obejmowało zarówno kwestie operacyjne (korzystanie) jak i strategiczne (wybór dostawcy) w niektórych przypadkach konieczne było pozyskanie wiedzy z więcej niż jednego źródła w ramch tej samej organizacji.

Korzyść dla klienta

W ramach projektu badacze PMR zgromadzili pogłębioną wiedzę na temat rynku usług logistyki gotówki. Wiedza ta, pozwoliła na przygotowanie szczegółowego raportu w czterech kluczowych dla klienta aspektach, który zawierał nie tylko wyniki badań, ale także szereg wniosków i rekomendacji uwzględniających sugerowane kolejne kroki. Dodatkowo badacze PMR przygotowali warsztaty w siedzibie Klienta, na których omówiono wyniki badań z pracownikami na różnych szczeblach.

Powrót do Listy Projektów - PMR Research