Międzynarodowe Doświadczenie – PMR Research

Doświadczenie

Potrzebujesz więcej informacji?
Chcesz otrzymać wycenę badania? Napisz do Nas - PMR Research
Najnowsze wieści w newsletterze:

Badanie świadomości marki sklepów odzieżowych

  • Branża

    Odzieżowy

  • Zasięg geograficzny

    Polska

  • Typ klienta

    Sieć detaliczna

Projekt Badawczy - handel detaliczny i FMCG

Potrzeba klienta

Właściciel jednej z wiodących sieci sklepów z odzieżą dla kobiet zlecił PMR projekt mający na celu zidentyfikowanie poziomu świadomości marki na tle konkurencji. Ponieważ klientowi zależało na pozyskaniu informacji o zmianach w poziomie znajomości marki w dłuższej perspektywie czasowej, zdecydował się na cykliczną współpracę.

Nasze rozwiązanie

W celu dostarczenia klientowi kompletnej wiedzy na ten temat, PMR Consulting & Research na przestrzeni 24 miesięcy przeprowadził 5 fal badania omnibusowego na reprezentatywnej grupie dorosłych kobiet w Polsce.

Po każdej edycji badania zleceniodawca otrzymał kompleksowy raport przedstawiający poziom znajomości marki na tle konkurencji. Dokument wskazywał również na różnice w poziomie znajomości marki pomiędzy ogółem konsumentek a grupą docelową zdefiniowaną przez klienta. Dla lepszego uchwycenia trendu, każdorazowo raport badawczy uzupełniono danymi zgromadzonymi w poprzednich falach badania.

Korzyść dla klienta

Dzięki wynikom badania klient uzyskał kompletną informację dotyczącą poziomu znajomości marek sklepów odzieżowych zarówno wśród ogółu konsumentek, jaki i w ramach grupy docelowej.
Dzięki cyklicznemu charakterowi współpracy, zgromadzone wyniki pozwoliły klientowi na ocenę efektywności przekazów marketingowych podjętych w celu zwiększenia świadomości marki wśród polskich konsumentek.

Powrót do Listy Projektów - PMR Research