Nasza Oferta Badawcza – PMR Research

Doświadczenie

Potrzebujesz więcej informacji?
Chcesz otrzymać wycenę badania? Napisz do Nas - PMR Research
Najnowsze wieści w newsletterze:

Wywiady jakościowe w polskich firmach na temat świadczeń pozapłacowych

  • Branża

    HR

  • Zasięg geograficzny

    Polska

  • Typ klienta

    Agencja badawcza

Projekt Badawczy - inne branże

Potrzeba klienta

Świadczenia pozapłacowe dla pracowników zdobywają coraz większą popularność na polskim rynku, a niejednokrotnie pomagają w podjęciu finalnej decyzji o pracy w danej firmie. Nasz klient, zdając sobie sprawę z rozwoju oraz rosnącej popularności rynku benefitów w Polsce, zlecił PMR przeprowadzenie badania jakościowego wśród firm. Głównym celem badania było poznanie lokalnej specyfiki działania firm, tak aby lepiej dostosować swoje produkty i usługi do ich potrzeb.

Nasze rozwiązanie

Badacze PMR zrealizowali kilkanaście pogłębionych wywiadów jakościowych (in-depth interviews) z kadrą zarządzającą oraz dyrektorami HR w firmach, które obecnie oferują różnorodne świadczenia pozapłaceowe dla swoich pracowników. Aby uzyskać pełny obraz rynku próba badawcza została podzielona ze względu na wielkość firmy. Wywiady zostały przeprowadzone zarówno w małych i średnich przedsiębiorstwach jak i w dużych firmach zatrudniających ponad 1000 pracowników.

Korzyść dla klienta

W toku przeprowadzanych wywiadów zespół PMR zgromadził pogłębioną wiedzę na temat największych wyzwań stojących obecnie przed pracodawcami, a także oczekiwań ze strony pracowników. Dowiedzieliśmy się, które benefity są najbardziej cenione przez pracowników oraz z których w ogóle nie korzystają. Pozwoli to klientowi na odpowiednie dostosowanie swojej oferty do potrzeb lokalnego rynku.

Powrót do Listy Projektów - PMR Research