Profesjonalne Badania Rynku – PMR Research

Doświadczenie

Potrzebujesz więcej informacji?
Chcesz otrzymać wycenę badania? Napisz do Nas - PMR Research
Najnowsze wieści w newsletterze:

Polski rynek HoReCa – badanie B2B i B2C

 • Branża

  Rynek restauracji, gastronomii hotelowej i cateringu

 • Zasięg geograficzny

  Polska

 • Typ klienta

  Agencja badania rynku

Projekt Badawczy - HoReCa

Potrzeba klienta

Zespół badaczy PMR przeprowadził kolejną edycję badania rynku HoReCa wśród polskich lokali gastronomicznych. Dzięki zestawieniu z danymi z poprzednich lat raport prezentuje kompleksowe informacje o najnowszych trendach i zachodzących zmianach we wszystkich sektorach rynku HoReCa. Szczególna uwaga została poświęcona segmentowi restauracyjnemu (Re), który generuje najwyższą sprzedaż.

Nasze rozwiązanie

W ramach projektu przeprowadziliśmy zarówno badanie B2B wśród placówek z sektora HoReCa, jak i badanie B2C wśród konsumentów, korzystających i niekorzystających z usług lokali gastronomicznych. Badanie zostało zrealizowane techniką wywiadu telefonicznego wspomaganego komputerowo CATI (Computer Assisted Telephone Interview) przez przeszkolonych i doświadczonych ankieterów w badaniach typu B2B oraz B2C. 

W ramach części B2B rozmawialiśmy z właścicielami lokali gastronomicznych lub kadrą managerską. Łącznie zrealizowaliśmy 600 ankiet - po 100 wywiadów w każdym segmencie rynku HoReCa:

 • Restauracja hotelowa
 • Restauracja
 • Pizzeria
 • Bar fast food
 • Kawiarnia/Herbaciarnia
 • Pub/Bar alkoholowy/Dyskoteki.

Część badania B2C zrealizowano na reprezentatywnej pod względem struktury płci, wieku i wykształcenia próbie N=600 dorosłych Polaków, którzy w różnym stopniu korzystają z oferty lokali gastronomicznych.

Korzyść dla klienta

Wyniki przeprowadzonego badania pozwoliły na uzyskanie szczegółowych informacji dotyczących:
• specyfiki placówek gastronomicznych w Polsce oraz zmian zachodzących w ich ofercie,
• charakterystyki klientów poszczególnych kategorii lokali gastronomicznych,
• wielkości i dynamiki sprzedaży w poszczególnych segmentach rynku HoreCa,
• aktualnej oceny sytuacji na rynku gastronomicznym i dalszych perspektyw rozwoju,
• preferowanego profilu dostawców produktów, z którymi najchętniej współpracują badane placówki gastronomiczne (w podziale na kategorie produktowe).

Z oferty lokali gastronomicznych korzysta ponad połowa dorosłych Polaków i jak pokazują badania, charakter wizyt w lokalach gastronomicznych nie ulega zmianom. Najczęściej są to zwykłe, codzienne posiłki (59%) lub chęć celebrowania wyjątkowych okazji (57%).

Przeprowadzone przez PMR badanie pokazuje, że dynamicznie rozwijające się sieci (13% wszystkich funkcjonujących placówek na rynku restauracyjnym) generują ponad 36% sprzedaży.
Nadal najbardziej dominującym typem kuchni preferowanej przez polskich konsumentów pozostaje tradycyjna domowa kuchnia polska (60%).

Wyniki badania są częścią kompleksowego raportu PMR Publications pt. Rynek HoReCa w Polsce 2015. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2015-2020.


Powrót do Listy Projektów - PMR Research