Nasza Oferta Badawcza – PMR Research

Doświadczenie

Potrzebujesz więcej informacji?
Chcesz otrzymać wycenę badania? Napisz do Nas - PMR Research
Najnowsze wieści w newsletterze:

Badanie wśród firm z sektora MŚP w Polsce na temat usług leasingowych

 • Branża

  Usługi finansowe i leasingowe

 • Zasięg geograficzny

  Polska

 • Typ klienta

  Instytucja finansowa

 • Czas realizacji

  4 tygodnie

Projekt Badawczy - finanse i bankowość

Potrzeba klienta

BZ WBK Leasing - lider na rynku usług leasingowych w Polsce zwrócił się do PMR z prośbą o przygotowanie badania na temat jakości usług leasingowych w Polsce. Celem badania było sprawdzenie popularności leasingu jako formy finansowania polskich przedsiębiorstw sektora MŚP, a także odpowiedzenie na pytanie czym kierują się firmy podczas wyboru leasingodawcy i jak oceniają współpracę z nim. Dodatkowo klient chciał uzyskać informacje na temat nastrojów i planów dotyczących rozwoju działalności firm w 2016 r. oraz popularności ekspansji zagranicznej jako formy rozwoju.

Nasze rozwiązanie

W ramach badania zrealizowaliśmy ponad 400 wywiadów za pomocą techniki CATI (ang. Computer Assisted Telephone Interviewing) na losowo dobranej próbie. W badaniu wzięły udział małe i średnie przedsiębiorstwa z sektora prywatnego działające w branżach: produkcyjnej, handlowej, budowlanej i usługowej. Wywiady przeprowadzono z pracownikami firm bezpośrednio zaangażowanymi w proces wyboru usługodawcy w zakresie leasingu.

Korzyść dla klienta

PMR przygotował kompleksowy raport zbierający informacje o czynnikach decydujących o wyborze firmy lesingowej oraz o poziomie zadowolenia przedsiębiorstw z sektora MŚP z jakości usług świadczonych przez lesingodawców. Raport zawierał także informacje o planach ekspansji polskich przedsiębiorstw, co może stać się czynnikiem podnoszącym skłonność do korzystania z leasingu. Dzięki analizom PMR nasz klient będzie mógł podejmować dalsze kroki biznesowe służące udoskonalaniu oferty leasingowej i w pełni dostosować model komunikacji do oczekiwań firm o różnym profilu działalności i wielkości zatrudnienia.

Powrót do Listy Projektów - PMR Research