Nasza Oferta Badawcza – PMR Research

Doświadczenie

Potrzebujesz więcej informacji?
Chcesz otrzymać wycenę badania? Napisz do Nas - PMR Research
Najnowsze wieści w newsletterze:

Badanie zasięgów placówek sieci supermarketów spożywczych w Polsce

 • Branża

  Handlowa

 • Zasięg geograficzny

  Polska

 • Typ klienta

  Właściciel sieci handlowych

 • Czas realizacji

  8 tygodni

Projekt Badawczy - handel detaliczny i FMCG

Potrzeba klienta

Właściciel sieci wielkopowierzchniowych sklepów spożywczych chciał zbadać zasięg terytorialny swoich placówek na terenie całej Polski. W tym celu zlecił PMR zrealizowanie wywiadów z konsumentami w swoich placówkach oraz stworzenie map zasięgów dla każdego z badanych sklepów.

Nasze rozwiązanie

Aby sprostać oczekiwaniom klienta, przeprowadzono dwa komplementarne etapy projektu.

W ramach pierwszego etapu ankieterzy zrealizowali 18 000 wywiadów w ponad 100 placówkach na terenie Polski we wskazanych przez klienta lokalizacjach. Wywiady realizowane techniką CAPI oraz PAPI zostały przeprowadzone z konsumentami za linią kas oraz przy wyjściu do sklepu. W trakcie każdego wywiadu respondenci byli proszeni o podanie danych miejsca takich jak: kod pocztowy, nazwa miejscowości lub ulica zamieszkania, oraz numer domu. Zebrane dane posłużyły do zmierzenia zasięgów badanych sklepów.

Drugi etap polegał na wypełnieniu przez ankieterów wystandaryzowanych kwestionariuszy charakteryzujących daną lokalizację. Dzięki temu można było zidentyfikować takie elementy jak wygląd dojazdu do sklepu, widoczność, oznaczenie placówek, czy liczba miejsc parkingowych.

Korzyść dla klienta

Klient otrzymał kompleksową informacje o przepływie klientów w badanych placówkach. Dodatkowo wizualizacja zasięgów, na której wskazano catchment area pozwoli na zidentyfikowanie kluczowych obszarów, gdzie widoczne jest największe zagęszczenie dotychczasowych klientów. W ramach badania klient uzyskał także informacje, czy infrastruktura wokół placówek wymaga poprawy, aby poprawić komfort zakupowy klientów. Dzięki pozyskanym informacjom nasz klient będzie mógł udoskonalić swoje działania marketingowe.

Powrót do Listy Projektów - PMR Research