Profesjonalne Badania Rynku – PMR Research

Doświadczenie

Potrzebujesz więcej informacji?
Chcesz otrzymać wycenę badania? Napisz do Nas - PMR Research
Najnowsze wieści w newsletterze:

Reprezentatywne badanie postaw Polaków wobec zachodzących zmian klimatycznych

 • Branża

  Odnawialne źródła energii i ekologia

 • Zasięg geograficzny

  Polska

 • Typ klienta

  Międzynarodowa agencja badawcza

 • Czas realizacji

  4 tygodnie

Projekt Badawczy - inne branże

Potrzeba klienta

Na zlecenie naszego klienta – międzynarodowej agencji badawczej realizującej projekt o charakterze społecznym, PMR przeprowadził badanie ilościowe dotyczące ekologii. Badanie było częścią dużego, międzynarodowego projektu mającego na celu poznanie postaw mieszkańców danego kraju dotyczących zmian klimatycznych zachodzących we współczesnym świecie.

Nasze rozwiązanie

PMR przeprowadził ogólnopolskie, reprezentatywne badanie ilościowe na próbie N=400 dorosłych Polaków, przy użyciu metodologii CAPI (Computer Assisted Personal Interview). Aby zapewnić reprezentatywność badania szczególną uwagę zwracaliśmy na odpowiedni dobór próby respondentów do badania z uwzględnieniem regionu zamieszkania, płci, wieku oraz wykształcenia respondentów.

Korzyść dla klienta

Zgromadzone dane stanowiły istotny wkład do opracowanego międzynarodowego raportu. Dzięki poznaniu opinii mieszkańców na temat zachodzących zmian klimatycznych można bardziej efektywnie zarządzać zasobami oraz środkami finansowymi przeznaczonymi na te cele, a także lepiej dopasować programy publiczne do potrzeb i oczekiwań szerszego grona odbiorców w każdym z badanych krajów. Zrealizowane badanie pozwoli na zaimplementowanie najkorzystniejszych rozwiązań na przyszłość w obszarze ekologii i ochrony środowiska.

Powrót do Listy Projektów - PMR Research