Profesjonalne Badania Rynku – PMR Research

Doświadczenie

Potrzebujesz więcej informacji?
Chcesz otrzymać wycenę badania? Napisz do Nas - PMR Research
Najnowsze wieści w newsletterze:

Galeria handlowa jako produkt – porównanie percepcji galerii przez mieszkańców catchment area i jej klientów

 • Branża

  Rynek galerii handlowych

 • Zasięg geograficzny

  Polska

 • Typ klienta

  Inwestor

 • Czas realizacji

  5 tygodni

Projekt Badawczy - handel detaliczny i FMCG

Potrzeba klienta

Polscy konsumenci odwiedzają średnio 1,5 galerii handlowych w ciągu miesiąca. W Polsce wciąż powstają nowe galerie handlowe, zarówno w dużych jak i mniejszych miastach. Z tego względu rynek galerii handlowych w Polsce staje się coraz częściej przedmiotem badań marketingowych, a podmioty prowadzące ten rodzaj działalności handlowej chcą poznać przewagi konkurencyjne innych ośrodków handlu detalicznego w regionie. Tak było i w tym projekcie realizowanym przez PMR na zlecenie naszego klienta, w którym kluczową potrzebą biznesową klienta było poznanie i porównanie dwóch grup konsumentów: mieszkańców catchment area galerii oraz klientów, którzy odwiedzają galerię. 

Nasze rozwiązanie

Nasze rozwiązanie obejmowało nie tylko szeroko zakrojone badanie ilościowe na losowej grupie mieszkańców catchment area i klientów galerii handlowej, ale też analizę desk research, która pozwoliła na poznanie lokalnego rynku handlu detalicznego i potencjału konsumpcyjnego mieszkańców. 

Korzyść dla klienta

Takie podejście pozwoliło na przedstawienie klientowi bogatego w dane i informacje raportu. Oprócz wyników badań raport zawierał krytyczną analizę lokalnej konkurencji oraz jej oferty handlowej. Dodatkowo raport określał potencjał rozwoju działalności naszego klienta w regionie. Dzięki wynikom innych, cyklicznych badań PMR, klient zdobył także szeroko zakrojoną wiedzę na temat zwyczajów konsumenckich na rynku galerii handlowych.
Wyniki badań PMR i informacje na temat badań catchment area są dostępne tutaj: http://www.research-pmr.com/pl/a42/znaczenie-catchment-area-galerii-handlowych-w-badaniach-marketingowych-w-polsce


Powrót do Listy Projektów - PMR Research