Profesjonalne Badania Rynku – PMR Research

Doświadczenie

Potrzebujesz więcej informacji?
Chcesz otrzymać wycenę badania? Napisz do Nas - PMR Research
Najnowsze wieści w newsletterze:

Rynek powłok ochronnych w Polsce

 • Branża

  Rynek powłok ochronnych

 • Zasięg geograficzny

  Polska

 • Typ klienta

  Wydawca publikacji biznesowych

 • Czas realizacji

  8 tygodni

Projekt Badawczy - rynek budowlany

Potrzeba klienta

PMR Research przeprowadziło badanie rynku powłok ochronnych w Polsce, które stanowiło wartość dodaną do branżowej analizy tego sektora i zostało opublikowane w ramach raportu pt. „Rynek powłok ochronnych w Polsce. Prognozy rozwoju na lata 2014-2019”. Opracowanie stanowi kompleksową analizę rynku produktów ochronnych do podłóg drewnianych, betonu i metalu. Głównym celem badania była diagnoza struktury rynku, identyfikacja rodzajów stosowanych powłok oraz głównych trendów i wiodących marek.

Nasze rozwiązanie

Przeprowadzone badanie B2B (bussiness to bussiness) na losowo dobranej próbie przedsiębiorstw o profilu remontowo-budowlanym, które stosują w swojej działalności powłoki ochronne do podłóg drewnianych, konstrukcji betonowych lub metalowych. Łącznie zrealizowano 300 telefonicznych wywiadów wspomaganych komputerowo (CATI) z osobami zajmującymi kierownicze stanowiska lub posiadającymi całościową wiedzę na temat realizowanych inwestycji.

Korzyść dla klienta

Przeprowadzone badanie pozwoliło dokonać syntetycznej diagnozy rynku powłok ochronnych, a także szczegółowo scharakteryzować poszczególne jego segmenty: segment powłok do podłóg drewnianych, betonu i metalu.

Wyniki analizy pozwoliły również określić:

• kluczowych zleceniodawców i najbardziej zyskowne typy zleceń
• aktualne trendy na rynku powłok (np. stosowanie powłok antygraffiti, posadzek elektrostatycznych do betonu, farb proszkowych do metalu)
• miejsca zaopatrywania się firm wykonawczych w produkty ochronne
• najbardziej popularne i najlepiej oceniane marki powłok ochronnych do podłóg drewnianych, betonu i metalu
• najczęściej wybierane marki rozwiązań zamiennych.

Raport zawiera również analizę sytuacji finansowej firm remontowo-budowlanych stosujących w swojej działalności powłoki ochronne, oraz informacje na temat średniej wartości zlecenia w badanych przedsiębiorstwach i preferowanych formach rozliczania się firm ze zleceniodawcami.

Szczegółowe informacje nt. raportu PMR Publications dostępne są na stronie:
http://www.pmrpublications.com/product/Rynek-powlok-ochronnych-w-Polsce-2014

Powrót do Listy Projektów - PMR Research