Profesjonalne Badania Rynku – PMR Research

Doświadczenie

Potrzebujesz więcej informacji?
Chcesz otrzymać wycenę badania? Napisz do Nas - PMR Research
Najnowsze wieści w newsletterze:

Handel detaliczny odzieżą i obuwiem w Polsce

 • Branża

  Rynek odzieży i obuwia

 • Zasięg geograficzny

  Polska

 • Typ klienta

  Wydawca publikacji biznesowych

 • Czas realizacji

  2 tygodnie

Projekt Badawczy - handel detaliczny i FMCG

Potrzeba klienta

W związku z cyklicznym raportem branżowym PMR dział badawczy firmy PMR przeprowadził kolejną edycję badania na temat rynku odzieży i obuwia w Polsce. Celem projektu było zebranie informacji na temat aktualnej kondycji tego rynku oraz perspektyw rozwoju działających na nim przedsiębiorstw.

Nasze rozwiązanie

Badanie zostało zrealizowane wśród 185 firm odzieżowych i obuwniczych w Polsce. Dane zebrano za pomocą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo CATI (Computer Assisted Telephone Interview). Przeprowadzono je wśród kadry menadżerskiej oraz dyrektorów i właścicieli detalicznych sieci odzieżowych i obuwniczych w Polsce.

W celu uzyskania pełnego obrazu rynku oraz obserwacji zachodzących trendów na rynku handlu detalicznego odzieżą i obuwiem w Polsce uzyskane informacje zestawiono w raporcie z wynikami poprzednich edycji badania.

Korzyść dla klienta

Badanie pozwoliło na zidentyfikowanie perspektyw rozwoju firm odzieżowych i obuwniczych w Polsce, głównych barier dla działalności oraz czynników, które mogą pozytywnie wpłynąć na rozwój rynku.

Raport zawiera również szczegółowe informacje na temat:

• struktury rynku odzieży i obuwia w Polsce
• obecnej dynamiki finansowej firm wraz z prognozą na kolejne lata 
• prognoz wartości rynku na kolejne lata
• oceny kondycji finansowej firm
• średniej liczby sklepów przypadających na firmy obuwnicze i odzieżowe
• odsetka firm prowadzących sprzedaż internetową.

Ponadto wyniki badania pozwoliły ustalić i scharakteryzować najbardziej perspektywiczne segmenty odzieżowe i obuwnicze. W opinii przedstawicieli badanych firm największe możliwości rozwoju można zaobserwować w segmencie odzieży codziennej. Biorąc pod uwagę rynek obuwniczy największe nadzieje wiązane są z segmentem obuwia sportowego.

Wyniki badania uzupełniły charakterystykę rynku przedstawioną w raporcie „Rynek odzieży i obuwia w Polsce. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2014-2019”.

Powrót do Listy Projektów - PMR Research