Profesjonalne Badania Rynku – PMR Research

Doświadczenie

Potrzebujesz więcej informacji?
Chcesz otrzymać wycenę badania? Napisz do Nas - PMR Research
Najnowsze wieści w newsletterze:

Analiza rynku HoReCa w Rosji

 • Branża

  Rynek HoReCa

 • Zasięg geograficzny

  Rosja

 • Typ klienta

  Agencja badania rynku

Projekt Badawczy - HoReCa

Potrzeba klienta

W 2014 roku badanie branży HoReCa, realizowane co roku na rynku polskim przez dział PMR Research, objęło po raz pierwszy rynek rosyjski. Głównym celem projektu była analiza segmentu restauracyjnego (Re) w Rosji oraz pozyskanie szczegółowych danych na temat zasad funkcjonowania: restauracji i restauracji hotelowych, pizzerii, barów fast food oraz kawiarni, drink barów, pubów. Rezultaty zostały przedstawione w raporcie przygotowanym przez dział PMR Publications HoReCa market in Russia in 2014.

Nasze rozwiązanie

Zrealizowano 600 telefonicznych wywiadów (CATI) z właścicielami i kadrą menedżerską rosyjskich lokali gastronomicznych. Losowy dobór respondentów był możliwy dzięki bazie danych B2B jednego z wiodących dostawców baz prowadzącego działalność na rynku rosyjskim. Wielkość próby dla poszczególnych typów lokali był zróżnicowana.

Korzyść dla klienta

Wyniki badania uzupełniły analizę branżową w raporcie działu PMR Publications o dane dotyczące:

 • lokalizacji i godzin otwarcia lokali gastronomicznych
 • wartości paragonów
 • wpływu sezonowości na wysokość obrotów
 • rodzajów serwowanej kuchni
 • akceptowanych metod płatności 
 • dodatkowych usług, np. dostawy do domu
 • programów lojalnościowych
 • oceny sytuacji w branży w roku 2013 i 2014 i prognoz na 2015 rok
 • barier związanych z prowadzeniem działalności w branży gastronomicznej
 • typów lokali gastronomicznych rokujących najlepiej wg opinii respondentów
 • wydatków na artykuły spożywcze, łącznie z napojami i alkoholem.

Przykładowe informacje zawarte w raporcie:
 • Średnia wartość paragonu w rosyjskim lokalu gastronomicznym jest równa 812 RUB (19 EURO).
 • Najwyższe rachunki za posiłek wystawiane są w restauracjach i wynoszą 997 RUB (24 EURO), zaś najniższe w pizzeriach – 489 RUB (12 EURO), przy czym to właśnie tam wystawia się ich najwięcej w ciągu dnia (81).
 • Dominującą kuchnią w rosyjskich lokalach jest kuchnia europejska (66%), następnie –  tradycyjna kuchnia rosyjska (35%).
 • Zdecydowana większość lokali posiada w swoim menu napoje alkoholowe (86%). Prawie wszystkie z nich serwują napoje alkoholowe wysokoprocentowe o zawartości alkoholu co najmniej 15% (92%), zaś trzy czwarte oferuje również alkohole poniżej 15% (77%).   

W publikacji HoReCa market in Russia in 2014 można znaleźć również rozdziały zawierające dane makroekonomiczne oraz opinie analityków PMR dotyczące całego rynku HoReCa: hoteli (Ho), restauracji (Re) i wyżywienia (Ca). 

Powrót do Listy Projektów - PMR Research