Profesjonalne Badania Rynku – PMR Research

Doświadczenie

Potrzebujesz więcej informacji?
Chcesz otrzymać wycenę badania? Napisz do Nas - PMR Research
Najnowsze wieści w newsletterze:

Desk research na temat usług finansowych w Polsce

 • Branża

  Usługi finansowe

 • Zasięg geograficzny

  Polska

 • Typ klienta

  Usługi

 • Czas realizacji

  2 tygodnie

Projekt Badawczy - finanse i bankowość

Potrzeba klienta

Klient prowadzący działalność na rynku rosyjskim, przed wejściem na polski rynek, chciał uzyskać informacje na temat branży usług finansowych w Polsce. Ważnym elementem zlecenia była możliwość szybkiego dostarczenia danych, przy niewielkich nakładach finansowych projektu.

Nasze rozwiązanie

W ciągu 2 tygodni udało się zebrać informacje na temat rynku usług finansowych w Polsce, ze szczególnym naciskiem na segment instytucji niebankowych. Dane rynkowe zostały zebrane za pomocą techniki desk research, która polega na analizie istniejących dostępnych danych pochodzących z różnych źródeł. W przypadku tego projektu pomocnymi źródłami były analizy ekspertów rynku finansowego, prognozy rynkowe, szacunki wartości rynku, a także branżowe raporty analityczne.

Drugim ważnym elementem projektu było opracowanie profili korporacyjnych najważniejszych firm działających w ramach segmentu instytucji niebankowych. Przygotowane profile zawierały najważniejsze informacje na temat przedsiębiorstw i ich oferty rynkowej.

Analiza desk research stanowi ważną część metodologii PMR Market Insight stosowanej przez nasz zespół.

Korzyść dla klienta

Rzetelny materiał merytoryczny powstał na bazie obszernej wiedzy analityków PMR i starannego badania desk research. Podsumowanie analiz rynkowych i profile działalności firm zostały dostarczone zleceniodawcy w postaci raportu, który zawierał najbardziej przydatne informacje z punktu widzenia klienta. Raport został uzupełniony o istotne informacje kontekstowe i jako całość stanowił wartościową analizę służącą rozwijaniu planów biznesowych klienta. 

Powrót do Listy Projektów - PMR Research