Nasza Oferta Badawcza – PMR Research

Doświadczenie

Potrzebujesz więcej informacji?
Chcesz otrzymać wycenę badania? Napisz do Nas - PMR Research
Najnowsze wieści w newsletterze:

Ogólnopolskie badanie face-to-face na temat marek własnych

Projekt Badawczy - handel detaliczny i FMCG
PMR Research przeprowadził badanie na ogólnopolskiej próbie konsumentów. Badanie przeprowadzono we wrześniu 2009 roku. Celem projektu było zbadanie zwyczajów zakupowych konsumentów oraz ich poglądów na temat marek własnych.

Najbardziej rozpoznawalnymi w Polsce markami własnymi są Tesco oraz Real Quality, rozpoznawane przez 61% respondentów. 60% rozpoznaje także markę Carrefour, a 40% kolejną markę sieci Tesco, czyli Tesco Korzystny Zakup.

Wyniki badania wskazują, że w ramach zakupów produktów marek własnych, najczęściej kupowana jest żywność i chemia gospodarcza.

Według wyników sondażu, obecnie postrzeganie marek własnych w Polsce zmienia się, a ich pierwotny wizerunek – produktów z najniższej półki – stopniowo traci na aktualności. Kupowanie marek własnych nie jest już tylko traktowane jako sposób na oszczędne zakupy (66% odpowiedzi), ale także na zakupy sprytne, mądre (56%). Ponad dwie piąte ankietowanych deklaruje, że kupuje produkty detalistów częściej niż rok temu, a 27%, że marki własne stanowią znaczną część ich zakupów.

Badanie miało charakter ogólnopolski. Przeprowadzono je w dniach od 16 do 20 września 2009 roku. W każdym województwie wybrano dwa miasta, a następnie dobrano respondentów stosując schemat doboru próby random-route. Do próby włączono wszystkie miasta wojewódzkie oraz wybrane z każdego województwa miasto z populacją pomiędzy 10 000 a 100 000 mieszkańców. Próba liczyła 416 osób. Uzyskane tą metodą wyniki zostały poddane procedurze ważenia. Metodą wykorzystaną w badaniu był wywiad osobisty, przeprowadzany w miejscu zamieszkania ankietowanych. Respondentami były osoby odpowiedzialne w gospodarstwie domowym za zakupy towarów żywnościowych oraz artykułów codziennego użytku. Celem projektu było zbadanie zwyczajów zakupowych konsumentów oraz ich poglądów na temat marek własnych.

Pełne wyniki badania zostały opublikowane w najnowszym raporcie firmy PMR pt. "Prywatne marki detalistów w Polsce 2009 – Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2009-2011". Skrót wyników badania można przeczytać także w części tej strony zawierającej darmowe artykuły.

W PMR Research oferujemy klientom zarówno jakościowe, jak i ilościowe badania marketingowe, wykorzystując pełną gamę technik badawczych. Koordynujemy projekty w wielu krajach jednocześnie, co daje oszczędność czasu, gwarantuje spójność i wysoką jakość wyników. Jesteśmy ekspertami w następujących dziedzinach:
  • badania międzynarodowe,
  • badania B2B oraz badania konsumenckie,
  • badania typu central location test (CLT),
  • badania rynku medycznego z wykorzystaniem własnego panelu lekarzy i farmaceutów PMR Medical Panel,
  • jakościowe i ilościowe analizy wizerunku marki przy użyciu metodologii PMR Brand Image,
  • testy produktów, nazw, opakowań oraz konceptów reklamowych,
  • badania konkurencji oraz segmentacji rynku,
  • analizy branżowe przy użyciu metodologii PMR Market Insight.
Prosimy o kontakt z nami:
e-mail: info@pmrcr.com
tel. (+48 12) 201 34 60


Powrót do Listy Projektów - PMR Research