Badania Rynku – PMR Research

Baza wiedzy

Analizy rynkowe

Zachęcamy do zapoznania się z analizami rynkowymi przygotowanymi przez naszych ekspertów. Wśród opracowanych tematów można znaleźć analizy sytuacji rynkowej dla wybranych sektorów, informacje dotyczące trendów i prognoz dla rynków Europy Środkowo-Wschodniej, ale również artykuły poruszające zagadnienia badań rynku, produktów czy konsumentów.

analizy rynkowe

Analizy rynkowe PMR Research

Newsletter

Zapisz się na Consulting & Research Update - bezpłatny newsletter, wysyłany raz w miesiącu przez firmę PMR. Dzięki informacjom i analizom w nim zawartym, z łatwością można śledzić rynki Europy Środkowo-Wschodniej, poznawać tajniki prowadzenia badań rynkowych i marketingowych, a także inwestowania w tym regionie.

Newsletter PMR Research

Słownik

Zespół PMR Research przygotował słownik wyrażeń i zwrotów z zakresu badań rynkowych i marketingowych. Dzięki zawartym tu informacjom poznasz rodzaje i typy badań, techniki i metody badawcze. Słownik terminów badawczych pomoże m.in. zrozumieć różnice między badaniami ilościowymi a badaniami jakościowymi oraz usystematyzować wiedzę na temat badań.

 • Co to jest „badanie ilościowe"?
  Jedna z dwóch podstawowych kategorii badań odnosząca się do sondażowych i eksperymentalnych metod badawczych. Główna cechą badań ilościowych jest zainteresowanie ilościowym, liczbowym opisem i wyjaśnianiem rzeczywistości. Odpowiadają one na pytania jak często określone opinie, fakty i zjawiska występują w badanej zbiorowości. Wykorzystują duże próby respondentów reprezentujące całe populacje. Badania te przeprowadzane są w oparciu o wystandaryzowane narzędzia badawcze, takie jak kwestionariusze i ankiety.
  sprawdź więcej pojęć »
 • Na czym polega „mystery shopping"?
  Technika badawcza, którą stosuje się najczęściej w celu uzyskania informacji pozwalających na ocenę postępowania personelu wobec klientów, zbadania zachowań konsumentów w rzeczywistych warunkach oraz sprawdzenia otoczenia sprzedażowego produktu. Stanowi ona połączenie obserwacji uczestniczącej i wywiadu. W trakcie wizyty ankieter przyjmuje rolę klienta nie ujawniając swojej tożsamości, a wyniki obserwacji zapisuje w odpowiednio przygotowanym do tego celu formularzu. Dane zebrane poprzez serię wizyt poddawane są następnie analizie.
  sprawdź więcej pojęć »
 • Jak zidentyfikować „problem badawczy"?
  Zbiór wszystkich pytań i tematów, na które odpowiedzieć ma badanie. Koniecznym warunkiem właściwego sformułowania problemu badawczego jest ustalenie z klientem pełnej listy zagadnień i szczegółów związanych z jego potrzebami oraz planowanego sposobu wykorzystania uzyskanych w badaniu wyników.
  sprawdź więcej pojęć »
  Słownik PMR Research
słownik