Międzynarodowe Doświadczenie – PMR Research

Badania konsumenckie

Potrzebujesz więcej informacji?
Chcesz otrzymać wycenę badania? Napisz do Nas - PMR Research
Najnowsze wieści w newsletterze:

Badania zachowań konsumenckich

Dzięki dogłębnej wiedzy na temat konsumenta – tego jak i po co korzysta z produktu czy usługi – możliwe jest odpowiednie dostosowanie oferty firmy do potrzeb rynku. Badania zachowań konsumenckich to najbardziej ogólna kategoria badań dotyczących konsumentów. Stanowią one dla firm możliwość wglądu w świat znajdujący się po drugiej stronie lustra.

  • Jakie są potrzeby moich konsumentów?
  • W jaki sposób mogę znaleźć nabywców dla moich produktów?
  • W jaki sposób konsumenci korzystają z moich produktów, jak i do czego ich używają?

Odpowiednio pokierowana przez badacza obserwacja zachowań konsumentów pozwala wskazać menadżerom produktów lub sprzedaży zupełnie nowe obszary funkcjonowania samego produktu, jak i obsługi ze strony sprzedawcy. Badania zachowań konsumenckich mają dostarczyć wiedzy na temat realnych zachowań konsumentów. Zachowania te mogą być badane zarówno w miejscu zakupu, jak i konsumpcji.

Co oferujemy

Efektem badania jest wskazanie na ile wyobrażenie o produkcie i sposobie jego konsumpcji funkcjonujące w świadomości producenta jest dostosowane do realnych zachowań. Raport wskazuje obszary, gdzie konsumenci zachowują się zupełnie inaczej, niezgodnie z intencjami twórców produktów. Czasem niezgodności polegają na kreowaniu nowych zastosowań produktu, które wprost można przekuć na jego dodatkowe atuty, a czasem diagnoza dotyczy przeszkód w pełnym wykorzystaniu funkcjonalności opracowanych na poziomie kreowania produktu.

Jak to robimy

Dla kompleksowego zdefiniowania zachowań konsumenckich zespół PMR Research stosuje kombinację jakościowych i ilościowych technik badawczych. Pierwsza, jakościowa faza, służy eksploracji tematu badania. Po uzupełnieniu części eksploracyjnej o wewnętrzne źródła danych przystępujemy do ilościowego pomiaru, którego celem jest weryfikacja częstotliwości i nasycenia danych zachowań konsumenckich.