Międzynarodowe Doświadczenie – PMR Research

Badania marketingowe

Potrzebujesz więcej informacji?
Chcesz otrzymać wycenę badania? Napisz do Nas - PMR Research
Najnowsze wieści w newsletterze:

Badania wizerunku

Badania wizerunku dość często utożsamiane są z badaniami marki. Jednak badania wizerunku to kategoria szersza, obejmująca zakres daleko wykraczający poza samą markę. Badania wizerunku zasadniczo dotyczą przedsiębiorstwa jako całości, jego odbioru wśród klientów, kontrahentów i konkurencji.

  • Jak klienci postrzegają moją firmę?
  • Co odróżnia mnie od konkurencji?
  • Jak przyciągnąć do siebie klientów?
  • Na co zwracają uwagę moi klienci?

Głównym wyzwaniem współczesnego public relations jest efektywne zarządzanie wizerunkiem firmy. Zarządzanie to powinno uwzględniać rozróżnienie na wizerunek faktyczny oraz wizerunek pożądany. Każdy z tych wizerunków można analizować z perspektywy wewnętrznej (wizerunek własny, wizerunek w oczach pracowników) oraz zewnętrznej (wizerunek obcy, perspektywa otoczenia firmy: klientów, kontrahentów).

Dla zoptymalizowania działań, a także kosztów badań wizerunku, często łączy je się z innymi. Dobrym połączeniem w ujęciu perspektywy zewnętrznej będzie powiązanie z badaniami marki. W przypadku perspektywy wewnętrznej - na przykład z badaniem satysfakcji pracowników.

Co oferujemy

Studium wizerunku firmy jest analizą jej słabych i mocnych stron. Zawiera zarówno elementy oceny typowo funkcjonalnej, jak i elementy emocjonalne. Podsumowanie wyników wraz z rekomendacjami wskazuje działania utrwalające pozytywne aspekty wizerunku oraz eliminujące negatywne.

Jednoczesne badanie wizerunku w ujęciu wewnętrznym i zewnętrznym pozwala na opracowanie całościowej strategii PR. Efektem pierwszego pełnego pomiaru jest z reguły także uproszczone narzędzie do okresowej weryfikacji zmian zachodzących w wizerunku firmy oraz weryfikacji skuteczności działań marketingowych, zwłaszcza w obszarze kampanii public relations.

Jak to robimy

Ponieważ kluczowe wymiary definiowania wizerunku firmy są zwykle znane, badania wizerunku opierają się zazwyczaj o ilościowy pomiar natężenia cech (zmiennych) tworzących wizerunek obecny i postulowany. Monitoring poziomu natężenia tych cech w czasie pozwala śledzić zmiany zachodzące w wizerunku, a tym samym stanowi jeden ze wskaźników efektywności kampanii wizerunkowych. Dla każdego badania specjaliści PMR Research dobierają indywidualnie zarówno zakres badania, jak i metody zbierania danych. Kluczowe jest równoczesne pokrycie badaniem obecnych, jak i potencjalnych grup docelowych.