PMR Research – Oferta Badawcza

Badania produktu

Potrzebujesz więcej informacji?
Chcesz otrzymać wycenę badania? Napisz do Nas - PMR Research
Najnowsze wieści w newsletterze:

Testy konceptów i produktów

Przygotowanie prototypów, a tym bardziej uruchomienie produkcji, to niezwykle kosztowne przedsięwzięcia, dlatego też przed podjęciem takich decyzji warto badać same koncepty produktów. Badanie takie pozwala zweryfikować założenia dotyczące użyteczności produktu oraz jego dostosowania do potrzeb i wymagań klientów.

  • Czy mój produkt spełnia oczekiwania klientów?
  • Jak zmodyfikować produkt, aby dopasować go do oczekiwań klientów?
  • Jak klienci oceniają smak/wygląd mojego produktu na tle produktów konkurencyjnych?

Dzięki stosowaniu testów konceptów oraz testów samych produktów, można użyteczną biznesowo wiedzą wspierać decyzje podejmowane na każdym etapie cyklu życia produktu. Możliwa jest modyfikacja produktu oraz jego przystosowanie do ciągle zmieniających się oczekiwań klientów.

Najczęściej testy produktów dotyczą parametrów technicznych, takich jak zakres funkcjonalny, wygląd czy smak i nie są łączone ani z marką, ani z ceną. Oznacza to, że respondent porównując produkty porównuje ich konstrukcję w oderwaniu od koncepcji marketingowej. Dla pełnego ujęcia marketingu mix (4P czyli z ang.: product, price, place, promotion) powinniśmy testy produktu łączyć z badaniami marki, badaniami kanałów dystrybucji oraz badaniami reklamy.

Co oferujemy

Efektem takiego badania jest raport wskazujący słabe i mocne strony produktu czy konceptu, a także zawierający sugestie zmian, modyfikacji. Pośrednim efektem projektu są także rekomendacje dotyczące komunikacji produktu. Wsłuchanie się w głos klienta na etapie przygotowania produktu i otwarcie się na percepcję klienta może dostarczyć wiedzy na temat najbardziej efektywnych sposobów komunikacji i treści jakie powinny uwzględniać.

Jak to robimy

Zespół PMR Research do testowania konceptów i produktów najczęściej wykorzystuje zogniskowane wywiady grupowe (FGI – grupy fokusowe) oraz wywiady bezpośrednie realizowane w ramach central location tests (CLT). Grupy fokusowe pozwalają pobudzić kreatywność respondentów, otworzyć ich na nowe rozwiązania - jest to niezmiernie ważne wśród konsumentów z rezerwą podchodzących do nowości. Aby wyrazić ocenę konceptu w formie wskaźników i wymiernych ocen, stosuje się wywiady bezpośrednie (CLT). CLT mają szczególne zastosowanie w testach już przygotowanych produktów, np. testach smaku czy zapachu, jednak sprawdzają się również na poziomie testowania konceptów.