PMR Research – Oferta Badawcza

Badania produktu

Potrzebujesz więcej informacji?
Chcesz otrzymać wycenę badania? Napisz do Nas - PMR Research
Najnowsze wieści w newsletterze:

Testy cenowe

Testy cenowe pozwalają określić optymalną cenę produktu lub usługi, biorąc pod uwagę elastyczność cenową konsumentów (poziom wrażliwości na cenę), rodzaj produktu oraz otoczenie konkurencyjne. Dodatkowo, informacje zebrane podczas testów pozwalają na pozycjonowanie produktu w różnych jego wersjach funkcjonalnych.

  • Jaka jest maksymalna cena mojego produktu, która zapewni mi pożądany poziom zbytu?
  • Przy jakim układzie parametrów założona przeze mnie cena będzie akceptowalna dla klienta?
  • Jaki popyt wygeneruje mój produkt, jeśli będę chciał go pozycjonować w segmencie Premium?

Pytanie klientów o cenę należy do grupy najtrudniejszych. Na poziomie deklaracji, to cena jest praktycznie zawsze najważniejszym kryterium wyboru produktu, podstawą odczuwania satysfakcji, a także czynnikiem determinującym inne aspekty postrzegania danego produktu, jak i całej oferty. W testach cenowych kluczowe jest uchwycenie relacji pomiędzy ceną oczekiwaną, akceptowalną a maksymalną w poszczególnych grupach docelowych, a także w kontekście produktów konkurencyjnych. Testy produktów pozwalają także zoptymalizować cenę dla poszczególnych wersji produktu.

Co oferujemy

W zależności od konstrukcji badania, raport może zawierać analizę poziomu cen względem deklarowanego popytu na produkt, analizę popytu na poszczególne wersje, opcje produktu w odniesieniu do testowanych poziomów cenowych, rekomendacje dla poziomu cenowego przy założonych kosztach produkcji i dystrybucji oraz zakładanym zysku ze sprzedaży. Testy produktów mogą również polegać na symulowaniu wielkości sprzedaży przy alternatywnych wersjach cenowych.

Jak to robimy

Specjaliści PMR Research realizują testy cenowe najczęściej przy pomocy wywiadów lub ankiet, o konstrukcji dostosowanej do założeń testu. Badanym prezentowane są kolejne produkty lub wersje produktów, a następnie zadawane są bloki pytań o cenę. W odniesieniu do każdego produktu czy wersji produktów, stosowany jest ten sam zakres pytań. Testy przeprowadzane są na grupie klientów-konsumentów, to znaczy osób odpowiedzialnych za zakup produktów. Osobnym kryterium rekrutacyjnym dla testów jest odpowiednia częstotliwość kupowania danej kategorii produktowej.