Nasza Oferta Badawcza – PMR Research

Badania syndykatowe

Czym właściwie jest badanie syndykatowe? To bardzo proste – gdy jednej firmy nie stać na realizację badania, a działa w grupie producentów, stowarzyszeniu lub innej organizacji, można przeprowadzić badania dla kilku podmiotów jednocześnie, gdzie każdy z nich ma realny wpływ na zakres badania. Badania syndykatowe mogą również oznaczać projekt polegający na zbieraniu określonych informacji od kilku czy kilkunastu graczy rynkowych, ich statystycznym przetworzeniu, a po uzupełnieniu o dane ankietowe prezentowaniu ich na forum. 

  • Jaka jest struktura rynku?
  • Jakie są najważniejsze zjawiska na danym rynku?
  • Jak zachowują się konsumenci na danym rynku?

Pod nazwą "badania syndykatowe" kryje się taki rodzaj badań, czy też raportów z badań, które są dostępne dla wielu firm. Oznacza to, że agencja badawcza z własnej inicjatywy lub we współpracy z kilkoma podmiotami działającymi czy zainteresowanymi tym samym rynkiem, prowadzi badanie analizujące ten rynek. Współpraca może dotyczyć firmy i na przykład agencji reklamowej czy PR-owej, lub po prostu kilku firm z tej samej branży czy firmy i potencjalnego inwestora. Jednym z przykładów badania syndykatowego może być poznanie rynku producentów stolarki okiennej przeprowadzane na zlecenie kilku firm z tej branży, lub inne tego typu badania zlecane przez organizacje zrzeszające firmy z danej branży, ale finansowane i konsultowane już przez finalnych odbiorców.

Przed uruchomieniem badań na nowym obszarze warto sprawdzić, czy na rynku nie są dostępne ogólne opracowania charakteryzujące dany rynek lub opisujące podstawowe zjawiska z danego obszaru.

Co oferujemy

PMR Research prowadzi badania syndykatowe na potrzeby działu PMR Publications od ponad 15 lat. Badania te koncentrują się wokół 4 branż: rynek budowlany, detal, farmaceutyka oraz IT i telekomunikacja. Z reguły takie badania prowadzone są w sposób regularny i ciągły, a raporty publikowane w cyklu rocznym lub półrocznym. Raporty zawierają kompendium wiedzy o rynku – wyniki badań, komentarze ekspertów, elementy desk research i analizy rynku. 

Jak to robimy

Za pomocą wywiadów z graczami na rynku lub konsumentami przygotowujemy charakterystykę rynku, którą uzupełniamy o analizy danych zastanych pochodzących z ogólnodostępnych źródeł oraz z własnych baz PMR.