Międzynarodowe Doświadczenie – PMR Research

Badania marketingowe

Potrzebujesz więcej informacji?
Chcesz otrzymać wycenę badania? Napisz do Nas - PMR Research
Najnowsze wieści w newsletterze:

Badania serwisów internetowych

Znakomita większość firm, które chcą być konkurencyjne na rynku, posiada własną stronę internetową. Jednakże strony www dawno przestały być jedynie elektroniczną wizytówką firmy – ich zadaniem jest przedstawiać ofertę, promować firmę, czy być platformą kontaktu. Na pytanie czy strona spełnia swoją funkcję odpowiedzą właściwie skonstruowane badania przeprowadzone wśród jej użytkowników.

  • Jak jest odbierany mój serwis internetowy?
  • Czy moja strona internetowa jest funkcjonalna dla użytkowników?
  • Na ile mój serwis jest intuicyjny dla grupy docelowej?

Głos klienta (użytkownika strony) jest niezmiernie ważny w przypadku stron internetowych. Firmy kładą duży nacisk na jakość obsługi w przypadku bezpośrednich punktów sprzedaży, zapominając o analogicznej diagnozie jakości obsługi klienta odwiedzającego stronę internetową. Nawet najbardziej doskonała wizualnie i technicznie strona czy serwis internetowy mogą okazać się niefunkcjonalne z punktu widzenia samych użytkowników. Poza ekspercką analizą budowy serwisu internetowego ważne jest sprawdzenie perspektywy naszej grupy docelowej. Jednocześnie należy pamiętać, iż oczekiwania, gusty czy nawet przyzwyczajenia użytkowników ciągle ewoluują, zatem strona która powstała kilka lat temu i w momencie tworzenia spełniała wszelkie standardy, może się okazać zupełnie nieczytelna dla współczesnego użytkownika.

Co oferujemy

Efektem badania jest diagnoza jakości i funkcjonalności strony czy serwisu internetowego z perspektywy użytkownika – członka grupy docelowej.

Raport zawiera:

  • oczekiwania adresatów serwisu,
  • identyfikację słabych stron serwisu w oczach jego rzeczywistych odbiorców i/lub grupy docelowej,
  • porównanie wymagań użytkowników do obecnej formy serwisu wraz z rekomendacjami zmian.

Jak to robimy

By zbadać opinie i potrzeby użytkowników względem strony internetowej, zespół PMR Research stosuje wywiady lub ankiety. Natomiast by zbadać funkcjonalność stron i serwisów stosujemy testy użycia polegające na wykonywaniu konkretnych zadań. Takie testy mogą być wykonane w czasie grupowej dyskusji obejmująca sesję zadań indywidualnych, w ramach których każdy uczestnik ma przed sobą komputer z dostępem do Internetu i wykonuje określone zadanie, a następnie w ramach dyskusji dzieli się spostrzeżeniami. Możliwe są również wywiady indywidualne, również z zastosowaniem komputerów.