Nasza Oferta Badawcza – PMR Research

Pozostałe badania

Potrzebujesz więcej informacji?
Chcesz otrzymać wycenę badania? Napisz do Nas - PMR Research
Najnowsze wieści w newsletterze:

Badania satysfakcji pracowników

Nie tylko klienci powinni stanowić obszar zainteresowania osób zarządzających przedsiębiorstwem. O sukcesie rynkowym decyduje również odpowiednia, zmotywowana do pracy załoga. Badania pracowników to element systemu otrzymywania informacji zwrotnej na temat kondycji firmy.

  • Jaki jest poziom satysfakcji moich pracowników?
  • Jaki jest poziom zaangażowania moich pracowników?
  • Co zrobić, żeby podnieść poziom satysfakcji i zaangażowania moich pracowników?

Badania satysfakcji pracowników wykonywane przez zewnętrzną firmę wskazuje słabe i mocne strony firmy z zupełnie innej perspektywy. Często struktura organizacyjna firmy nie pozwala na zbieranie bezpośrednich informacji zwrotnych na temat funkcjonowania firmy od pracowników. Włączenie w ten proces zewnętrznej firmy oraz odpowiednie przedstawienie celów badania załodze może otworzyć pracowników na przekazanie szerszych informacji o stanie faktycznym.

Co oferujemy

Standardowo przeprowadzanie w firmach badania satysfakcji pracowników obejmują ocenę atmosfery pracy, systemu wynagrodzeń (nie tylko ich wysokości), przepływu informacji oraz możliwości rozwoju. Efektem badania jest raport, który poza ilościową ilustracją satysfakcji i zaangażowania identyfikuje obszary organizacyjne w firmie, które wymagają działań w zakresie poprawy satysfakcji. Jednocześnie wskazuje na czynniki generujące określone wyniki – zarówno satysfakcji, jak i zaangażowania

Jak to robimy

W pierwszym kroku w ramach wspólnych warsztatów zespołu PMR Research z klientem i pracownikami, przygotowujemy mapę badania oraz określamy istotne obszary, jakie mogą wpływać na satysfakcję i zaangażowanie pracowników. W drugim etapie realizujemy ilościowy pomiar, ze szczególnym uwzględnieniem poufności i anonimowości respondentów.