Oferta Badawcza PMR Research

Badania sektora healthcare

Sektor medyczny i farmaceutyczny należą do najszybciej rozwijających się gałęzi gospodarki. Tak intensywny rozwój wymaga odpowiedniego wsparcia informacyjnego i badawczego. PMR Research oraz PMR Publications od ponad 15 lat oferują badania i opracowania dotyczące tego rynku.

  • Jak wyglądają uwarunkowania formalno-prawne dla rynku medycznego i farmaceutycznego w krajach Europy Środkowo-Wschodniej?
  • Jaki system dystrybucji będzie optymalny dla leków lub produktów medycznych?
  • Jak marketingowo wspierać leki OTC (testy nazw leków, materiałów reklamowych)?

Zmiany na rynku medycznym i farmaceutycznym to efekt działania wielu czynników, zarówno uwarunkowań prawnych, działalności konkurencji, jak również zachowań konsumenckich i tendencji w tym zakresie. Dzięki doświadczeniu i wiedzy kumulowanej w PMR, mamy możliwość uczestniczenia w międzynarodowych spotkaniach i konferencjach poświęconych branży medycznej i farmaceutycznej. Jako jedyna firma z Europy Środkowo–Wschodniej prezentowaliśmy wyniki swoich badań na kongresie Ephmra w Bazylei w 2011.

Co oferujemy

W badaniach skupiamy się zarówno na lekach Rx jak i OTC, a także na sprzęcie medycznym. Testujemy nazwy nowych leków, koncepty terapii z zastosowaniem innowacyjnych rozwiązań oraz prowadzimy wiele innych projektów. W obszarze badań medycznych i farmaceutycznych równie istotną rolę odgrywają badania z udziałem lekarzy, farmaceutów oraz grup pokrewnych: administratorów szpitali czy dystrybutorów leków i sprzętu medycznego. Jednym z efektów naszych badań na rynku farmaceutycznym i medycznym są raporty przygotowywane przez dział PMR Publications.

Jak to robimy

Wieloletnie doświadczenie PMR Research w zakresie badań medycznych pozwoliły na skonstruowanie własnych narzędzi i procedur badawczych (PMR Medical Panel) . Dzięki stworzeniu własnej bazy jesteśmy w stanie szybko i efektywnie prowadzić badania wśród lekarzy różnych specjalizacji, a także pracowników sektora farmaceutycznego i medycznego. Prowadzimy również wywiady z kluczowymi liderami opinii różnego szczebla (KOL).

zobacz więcej o PMR Medical Panel