Usługi Badawcze – PMR Research

Finanse i bankowość

Sektor ten cechuje się silną konkurencją na poziomie produktu i obsługi, ale jednocześnie dużą innowacyjnością dzięki stosowaniu zdalnego dostępu do usług finansowych. W związku z silną konkurencją i nasyconym rynkiem wsparcie merytoryczne w postaci wyników specjalistycznych badań jest często nieocenione. Dla firm o zasięgu globalnym badania potrzeb klientów na różnych rynkach to najlepszy sposób na przygotowanie odpowiedniego portfolio usług adresowanych do klientów danego kraju.

Specjaliści PMR Research zrealizowali szereg projektów badawczych wspierających naszych klientów z sektora finansowego i bankowego. Mamy doświadczenie w prowadzeniu badań zachowań konsumenckich, badania poziomu zaspokojenia potrzeb klienta i analizy rynkowe, w tym określaliśmy czynniki stymulujące/hamujące rozwój rynku czy opisywaliśmy głównych graczy.

Najczęstsze rodzaje badań w sektorze finanse i bankowość: