Rynek Budowlany – Badania Rynku

Rynek budowlany

Branża budowlana, choć dotknął ją kryzys, wciąż się rozwija. Na przestrzeni wielu lat doświadczenia, mieliśmy okazję pracować dla licznych klientów funkcjonujących w tym sektorze. Zrealizowaliśmy wiele analiz rynkowych w Polsce i w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Przeprowadziliśmy badania między innymi dla producentów materiałów budowlanych, kostki brukowej, drzwi i paneli podłogowych. Pracowaliśmy również z firmami zajmującymi się stolarką budowlaną czy funkcjonującymi na rynku grzewczym.

Najczęściej pojawiającymi się projektami badawczymi w sektorze budowlanym są analizy rynkowe, które przeprowadzamy w oparciu o własną metodologię PMR Market Insight. Zespół PMR Research ma również doświadczenie w realizacji badań kanałów dystrybucji, badań ceny, segmentacji produktów, i innych.

Najczęstsze rodzaje badań w sektorze produkcja przemysłowa: