Profesjonalne Badania Rynku – PMR Research

Pozostałe badania

Potrzebujesz więcej informacji?
Chcesz otrzymać wycenę badania? Napisz do Nas - PMR Research
Najnowsze wieści w newsletterze:

Badania rynku

Firmy stojące u progu podjęcia strategicznych decyzji potrzebują odpowiedniego wsparcia informacyjnego lub weryfikacji własnych analiz. Uwarunkowania dla podjęcia nowych działań – poczynając od makroekonomicznych, a kończąc na bezpośrednim otoczeniu konkurencyjnym – stanowią oś analiz składających się na opis potencjału rynku.

  • Jak wielki jest rynek?
  • Jacy są główni gracze na rynku?
  • Jaką przyjąć strategię wejścia na rynek?

W dynamicznie zmieniającym się świecie, badanie rynku przed rozpoczęciem właściwych działań biznesowych jest niezmiernie ważne. Znajomość nowych graczy, produktów, kampanii reklamowych to podstawa do planowania strategii rozwoju przedsiębiorstwa. Badania rynku to między innymi kompleksowy opis rynku pozwalający na zdiagnozowanie nisz rynkowych, określenie perspektyw rozwoju wraz z potencjalnymi barierami i ograniczeniami formalnymi związanymi z wejściem na ten rynek.

Co oferujemy

Efektem badania rynku jest raport opisujący uwarunkowania na uzgodnionych z klientem poziomach szczegółowości, ocenę wartości rynku i opis barier wejścia na rynek. Zwykle w ramach badania przygotowujemy analizę strategii wejścia na rynek w ujęciu kilku alternatywnych scenariuszy – najczęściej optymistycznego, pesymistycznego i umiarkowanego. Stosując komplementarne względem siebie techniki zbierania informacji i posługując się modelem wzajemnej weryfikacji pozyskanych informacji, budujemy możliwie pełny obraz rynku.

Jak to robimy

Badanie rynku rozpoczynamy od analizy desk research. Kolejne etapy uzależnione są od obszaru, którego projekt dotyczy. Mogą to być badania konsumenckie – testy konceptów produktów, testy cenowe lub wywiady eksperckie. PMR dysponuje zespołem wewnętrznych ekspertów przygotowujących w cyklu ciągłym analizy dotyczące kilku podstawowych sektorów gospodarki. Analizy te opierają się na aktualizowanych na bieżąco danych rynkowych. Na potrzeby badań rynku PMR Research stworzył własną metodologię PMR Market Insight, która stanowi kompleksowe narzędzie służące kompleksowemu przygotowywaniu raportów – analiz rynkowych.