Międzynarodowe Doświadczenie – PMR Research

Badania marketingowe

Potrzebujesz więcej informacji?
Chcesz otrzymać wycenę badania? Napisz do Nas - PMR Research
Najnowsze wieści w newsletterze:

Badania reklamy

Ponoszenie wysokich wydatków marketingowych nie może wiązać się z brakiem pewności co do trafności przekazów reklamowych. Aby zoptymalizować wydatki reklamowe, warto posłużyć się testami konceptów jeszcze przed uruchomieniem kampanii. Natomiast po zakończeniu kampanii warto zmierzyć jej efektywność - na przykład za pomocą post testów.

  • Czy moja reklama jest zrozumiała dla odbiorców?
  • Czy reklama komunikuje to, co chcę?
  • Czy reklama wyróżnia się na tle konkurencji?
  • Czy moja kampania reklamowa była skuteczna?

Badania reklam i ich konceptów można rozbić na 3 podstawowe grupy. Pierwszą grupą są badania wspomagające tworzenie strategii reklamowej. Badania takie obejmują zarówno dobór form reklamy, jak i analizę poszczególnych materiałów reklamowych tworzących kampanię reklamową. Druga grupa to badania polegające na ocenie trafności i skuteczności nowych pomysłów na kampanię reklamową, wraz z powiązaniem ich ze środkami przekazu. Trzecia grupa to badania oceniające efektywność realizowanych kampanii reklamowych w oparciu o wskaźniki znajomości marki, zauważalności przekazu reklamowego oraz zmian w wizerunku marki.

Co oferujemy

W przypadku badań poprzedzających kampanię reklamową klient otrzymuje raport zawierający między innymi ocenę testowanych konceptów oraz rekomendacje w zakresie zmian, jakie agencja reklamowa powinna uwzględnić w finalnym kształcie kampanii.

W przypadku badań efektywności kampanii klient otrzymuje raport zwierający porównanie wskaźników znajomości marki oraz obszarów jakich dotyczyła reklama – mogą to np. być elementy wizerunku marki, zwiększenie lub też nie rozpoznawalności marki, skojarzenia dotyczące marki.

Jak to robimy

Badania reklamy stanowią zwykle połączenie technik jakościowych na wstępnym etapie (m.in. grupy fokusowe) z ilościowymi w kolejnych etapach. Zespół PMR Research opracowuje raport, którego głównym elementem są rekomendacje dotyczące dalszych działań w zakresie kreowania i modyfikowania strategii reklamowej. W przypadku badań efektywności kampanii reklamowych stosujemy badania ilościowe, na przykład w postaci badań CAWI (Computer Assisted Web Interview) lub CATI (Computer Assisted Telephone Interview).