PMR Research – Oferta Badawcza

Badania produktu

Potrzebujesz więcej informacji?
Chcesz otrzymać wycenę badania? Napisz do Nas - PMR Research
Najnowsze wieści w newsletterze:

Badania produktu

Aby dopasować produkt do oczekiwań klientów, a następnie efektywnie zarządzać jego sprzedażą, konieczne jest wsparcie badań rynku. Istotnych informacji na temat kondycji produktu dostarczają oczywiście dane sprzedażowe, jednak tego typu dane stanowią weryfikację decyzji podjętych już na etapie projektowania, produkcji, promocji i sprzedaży. Głównym celem badań produktu jest wspieranie tych decyzji na etapie ich podejmowania.

Badania produktu stanowią zróżnicowaną pod względem tematyki i stosowanych metod grupę badań konsumenckich. Niezależnie czego dotyczą, ich zadaniem jest dostarczanie użytecznych biznesowo informacji koniecznych do zarządzania produktem.

Testy konceptów i produktów

Wsparcie informacyjne w postaci badań na etapie tworzenia nowych produktów pozwala na dopracowanie istniejących koncepcji oraz projektowanie zmian dla istniejących już na rynku produktów.

Testy konceptów i produktów

Testy cenowe

Badanie elastyczności cenowej popytu czy zbieranie danych pozwalających na cenowe pozycjonowanie produktu w różnych jego wersjach funkcjonalnych, to tylko nieliczne funkcjonalności testów cenowych.

Testy cenowe

Segmentacja rynku

Segmentacja rynku pozwala spojrzeć z szerszej perspektywy, ocenić poziom realizacji potrzeb i oczekiwań z punktu widzenia całego portfolio produktów, a także ocenić wpływ wprowadzenia nowego produktu na poziom sprzedaży już istniejących.

Segmentacja Rynku

Badania kanałów dystrybucji

Podstawą działania wielu firm jest odpowiednio skonstruowana sieć dystrybucji. Ważne jest, by nasz produkt dotarł do miejsc, gdzie nasz klient tego oczekuje oraz aby proces sprzedaży utwierdzał klienta w słuszności jego decyzji zakupowej.

Badania kanałów dystrybucji