Doświadczenie PMR Research

Badania międzynarodowe

Jeśli jesteś zainteresowany wejściem na nowy rynek lub rynki o których niewiele wiesz, lub jeśli chcesz sprawdzić opinie o twojej marce i zapotrzebowanie na Twoje produkty w kilku krajach, a nie masz czasu na kontakty z wieloma agencjami badawczymi, skontaktuj się z nami.

 • Jak kształtuje się potencjał nowych rynków w regionie Europy Środkowo-Wschodniej?
 • Jak zbudować porównanie sytuacji firmy lub produktu na kilku rynkach?
 • Jak znaleźć nowe kanały i rynki zbytu?

W ramach realizacji projektów międzynarodowych PMR Research zapewnia:

 • projekty obejmujące jednocześnie kilka krajów,
 • ekspercką wiedzę nt. rynków Europy Środkowo-Wschodniej,
 • usługi specjalistów w ramach lokalnych rynków, znających lokalne realia,
 • doświadczenie w projektach opisujących rynek i bariery wejścia na rynek,
 • doświadczenie w koordynowaniu międzynarodowych projektów także poza Europą – zrealizowaliśmy projekty obejmujące m.in. Niemcy, Francję, Kanadę, USA, Meksyk, Argentynę, Urugwaj, Australię, Wielką Brytanię, Hiszpanię i inne.

Co oferujemy

Zapewniamy klientowi doświadczonego project managera jako osobę kontaktową koordynującą projekt w wielu krajach, dzięki czemu:

 • gwarantujemy spójność metodologiczną,
 • spójność wyników pozwala na porównania,
 • proces komunikacji klient-agencja jest sprawny,
 • klient oszczędza czas.

Przykład badania międzynarodowego:
Zrealizowaliśmy projekt dotyczący wizerunku i świadomości marki obuwniczej na Litwie, Łotwie, w Estonii, Słowenii, Chorwacji i Rosji. Badanie zawierało pełne studium wizerunku marki na tle marek konkurencyjnych. Realizacja projektu jednocześnie w kilku krajach pozwoliła na porównanie wartości marki na różnych rynkach oraz weryfikację strategii sprzedażowej.

Jak to robimy

W ramach badań międzynarodowych jesteśmy w stanie realizować projekty oparte o dowolną metodologię. Budując plan projektu międzynarodowego uwzględniamy lokalne warunki, takie jak zasięg dostępu do Internetu czy inne uwarunkowania charakterystyczne dla rynku danego kraju, dzięki czemu jesteśmy w stanie zaproponować metodologię gwarantującą szybką realizację projektu przy zachowaniu reprezentatywnych i odpowiednio sprofilowanych prób.