PMR Research – Oferta Badawcza

Badania produktu

Potrzebujesz więcej informacji?
Chcesz otrzymać wycenę badania? Napisz do Nas - PMR Research
Najnowsze wieści w newsletterze:

Badania kanałów dystrybucji

Nawet doskonałe produkty, idealnie dopasowane do potrzeb klientów oraz pełna, kompleksowa oferta nie są w stanie zagwarantować rynkowego sukcesu, jeśli nie będą miały odpowiedniego wsparcia w postaci sprawnie działającej sieci dystrybucji.

  • Czy moja sieć dystrybucji jest dostosowana do założeń sprzedażowych?
  • Jaki jest poziom jakości obsługi moich klientów?
  • Jakiego modelu sprzedaży i obsługi oczekują moi klienci?

Finalizacja sprzedaży na silnie konkurencyjnych rynkach w dużym stopniu zależy od profesjonalizmu, uprzejmości oraz elastycznego, zindywidualizowanego podejścia sprzedawcy. Kluczem do zarządzania jakością obsługi muszą być precyzyjnie zdefiniowane standardy i zasady, według których ma odbywać się proces sprzedaży i obsługi posprzedażowej. Pełny projekt badania kanałów dystrybucji obejmuje udział w procesie budowania standardów, tak aby były one mierzalne, mogły być zbadane, przez metodologię pomiaru jakości obsługi i badanie na niej oparte, po system przekazywania informacji zwrotnej do poszczególnych punktów obsługi klienta, jak i raportu menadżerskiego.

Co oferujemy

Efektem projektu są opracowane standardy jakości obsługi, pomoc w ich wdrażaniu, oraz system cyklicznego monitoringu poziomu jakości obsługi. Dodatkowo projekt może obejmować audyt kompatybilności sieci sprzedaży z potrzebami i oczekiwaniami klientów.
Raport z badania zawiera wskaźniki w zakresie jakości obsługi lub diagnozy sieci sprzedaży. Cykliczna realizacja badań pozwala na monitorowanie efektów wprowadzanych zmian i podejmowanych działań naprawczych.

Jak to robimy

Najczęściej wykorzystywaną na potrzeby badań kanałów dystrybucji metodą przez zespół PMR Research, jest tzw. obserwacja uczestnicząca. Odpowiednio przygotowani pracownicy PMR wcielają się w rolę klientów. Korzystając z metodologii Mystery Shopper / Mystery Caller tajemniczy klienci realizują określone scenariusze wizyt w punktach sprzedaży. Na potrzeby budowy standardów jakości obsługi czy też modelu sprzedaży, realizujemy warsztaty oraz wywiady z pracownikami, a także klientami.