Badania Rynku – PMR Research

Artykuł - PMR Research Samochód najpopularniejszym środkiem transportu w dojazdach do pracy

Analizy rynkowe - PMR

Pobierz Artykuł - PMR Research
Powrót do Listy Artykułów - PMR Research

Prawie co drugi pracujący Polak dojeżdża do pracy z innej miejscowości niż ta, w której mieszka. Zdecydowana większość pracujących traci na dojazd do pracy nie więcej niż godzinę w jedną stronę - wynika z badania PMR.

Badanie przeprowadzono z osobami, które w ciągu tygodnia poprzedzającego realizację badania wykonywały pracę zarobkową, bez względu na formę zatrudnienia. Zdecydowana większość spośród pracujących osób (68%) deklaruje zatrudnienie na umowę o pracę (co stanowi 35% z całej przebadanej próby), zaś 15% pracę w niepełnym wymiarze (w tym umowy o dzieło, zlecenie i staże).

Sytuacja zawodowa pracujących Polaków

Spory odsetek osób prowadzi własną działalność gospodarczą lub rolniczą (16%). Warto jednak pamiętać, że wszystkie osoby w jakikolwiek sposób pracujące w przeciągu 30 dni od daty badania, to zaledwie 52% całej reprezentatywnej próby dorosłych Polaków.

Co drugi Polak pracuje poza miejscem zamieszkania

Z badania wynika, że 48% pracujących Polaków pracuje poza miejscem zamieszkania. Spośród mieszkańców wsi tylko jedna na cztery osoby (24%) pracuje w tej samej miejscowości, w której mieszka, z czego połowa (49%) prowadzi własną działalność gospodarczą lub rolniczą. W mniejszych miastach (do 49 tys. mieszkańców) średnio co druga osoba (około 50%) pracuje poza miejscem swojego zamieszkania. Z kolei w większych miastach (liczących powyżej 50 tys. mieszkańców) przeważają osoby, które pracują w tej samej miejscowości, w której mieszkają (średnio ok. 75%).

Rowerem do pracy? To wciąż rzadkość

Czynnikami, od których badani uzależniają wybór środka transportu do pracy są wielkość miejscowości zamieszkania oraz fakt zamieszkiwania i świadczenia pracy w tej samej miejscowości. Najpopularniejszym sposobem dojazdu do pracy jest samochód (deklaruje tak 58% badanych). Częściej korzystają z niego osoby dojeżdżające do innej miejscowości, czyli mające większy dystans do pokonania każdego dnia – to prawidłowość obecna w każdej klasie wielkości miejscowości.

Miejsce zamieszkania a miejsce pracy

Komunikację miejską wybiera 21% badanych, jest najpopularniejsza w grupie osób z miast powyżej 50 tys. mieszkańców i pośród osób pracujących w tej samej miejscowości, w której mieszkają (42% osób wybiera ten środek transportu do pracy). Wraz ze wzrostem wielkości miejscowości rośnie udział osób dojeżdżających w ten sposób. Ogólnie, transport publiczny (komunikację miejską, podmiejską, autobusy i pociągi) wybiera 27% badanych.

Spory jest też udział osób wybierających ekologiczny sposób dotarcia do pracy – 14% badanych dociera do pracy pieszo, co jest bardzo dużym udziałem, zważywszy na to, że taką możliwość mają tylko ci, którzy mieszkają w małej odległości od miejsca pracy.

Sposób dotarcia do pracy, Polska
 
Rower jest wybierany jeszcze rzadziej (6%) - jest najpopularniejszy w grupie osób pracujących w miejscowości zamieszkania, pochodzących z obszarów wiejskich (24%). Nieco inaczej wygląda sposób dotarcia do pracy, jeśli porównamy go pomiędzy osobami pracującymi w swojej miejscowości i osobami, które dojeżdżają do pracy dalej. Pewne różnice są naturalne – wynikają chociażby z dystansu, jaki codziennie muszą pokonać pracujący. W obu grupach respondenci deklarują, że najczęściej dojeżdżają do pracy samochodem (74% i 45%). Komunikacja miejska jest popularna wśród osób, które pracują w tej samej miejscowości (28%), co ciekawe – jest niemal równie popularna jak docieranie do pracy pieszo (23%). Dojazd rowerem deklaruje 8% pracujących w tej samej miejscowości i tylko 3% pracujących z dala od domu. Wyniki dotyczące środków transportu nie zmieniły się znacząco w porównaniu do roku 2010, kiedy podobne pytanie zadano w Badaniu Aktywności Ekonomicznej (BAEL) realizowanym przez GUS.

Do pracy docieramy do 20 minut

Większość pracujących Polaków dociera do pracy w mniej niż 20 minut (56% osób). Prawie ¼ Polaków dojazd zajmuje od 21 do 40 minut, a 11% od 40 min. do godziny. Zatem 90% pracujących traci na dojazd do pracy nie więcej niż godzinę w jedną stronę. Jeśli zdecydowana większość pracujących dojeżdża do pracy w mniej niż 40 minut, rysuje się bardzo optymistyczny obraz dojazdów do pracy. Według badań Eurofund, statystycznemu Polakowi dojazd do pracy w obie strony (czyli tzw. commuting time) zajmuje 42,2 minuty dziennie, co sytuuje nas blisko średniej europejskiej (41,6 minut).

Czas dojazdu do pracy w Polsce

Co 10. Polak mieszka ponad 50 km od miejsca pracy

Niemal połowa pracujących respondentów deklaruje, że mieszka w innej miejscowości niż ta, w której pracuje (48%). Nieco inaczej wygląda ten udział w BAEL, ale wynika to z odmiennych definicji przyjętych przez GUS i PMR. W BAEL szacowany jest udział osób, które pracują poza gminą w, której są zameldowani na stałe, podczas gdy w badaniu PMR pytano o faktyczne miejscowości zamieszkania na co dzień, które bardzo często różnią się od oficjalnego miejsca zameldowania.

Odległość miejscowości zamieszkania respondentów od miejscowości w której pracują

Osoby pracujące poza miejscowością zamieszkania zapytano, o to jak daleko znajduje się miejscowość, w której pracują od tej, w której mieszkają na co dzień. Zdecydowana większość osób (90%) wskazała, że pracuje w odległości do 50 km od miejsca zamieszkania. Osoby mieszkające najbliżej, czyli do 5 km stanowią 14%, a mieszkające od 6 do 10 km to prawie ¼ badanych (22%).

Badania PMR pokazują, że osoby pracujące najczęściej wybierają samochód jako środek transportu do pracy. Polacy zdają się nie przejmować cenami paliwa czy ryzykiem stania w korku. Transport publiczny jest kolejną opcją, z jakiej korzystają badani – z wynikiem 27% wciąż daleko nam do jednego z czołowych miast w rankingu – Barcelony, gdzie ten sposób wybiera 46% pracujących (według badania Urban Audit). Nieco mniej osób dociera do pracy pieszo, wciąż niewiele wybiera rower. Takie statystyki sytuują nas na szarym końcu wśród europejskich miast – przykładowo w holenderskim Groningen rowerem dojeżdża nawet 37% pracujących. Z drugiej strony, Polakom daleko też do przeciwległej skrajności, jak np. do niemieckiego miasta Saarbrücken, gdzie autem do pracy dojeżdża 78% badanych.Ogólnopolskie badanie konsumenckie zostało przeprowadzone przez PMR w kwietniu 2012 r. na reprezentatywnej próbie 600 pełnoletnich mieszkańców Polski. Błąd oszacowania wyniósł około 4%.
Pobierz Artykuł - PMR Research
Powrót do Listy Artykułów - PMR Research