Nasza Oferta Badawcza – PMR Research

Doświadczenie

Potrzebujesz więcej informacji?
Chcesz otrzymać wycenę badania? Napisz do Nas - PMR Research
Najnowsze wieści w newsletterze:

Poziom wykorzystania innowacyjnych rozwiązań IT przez polskie przedsiębiorstwa

  • Branża

    IT

  • Zasięg geograficzny

    Polska

  • Typ klienta

    Doradztwo IT

Projekt Badawczy - IT i telekomunikacja

Potrzeba klienta

Nasz klient – firma consultingowo-analityczna specjalizująca się w badaniach sektora IT – zwróciła się do PMR z prośbą o realizację badania ilościowego wśród polskich przedsiębiorstw na temat najnowszych technologii IT. Celem badania było zdiagnozowanie poziomu wykorzystania innowacyjnych narzędzi informatycznych oraz potrzeb w tym zakresie w firmach z różnych sektorów rynku oraz wśród podmiotów z sektora publicznego.

Nasze rozwiązanie

PMR Consulting and Research posiada własne studio CATI wraz zespołem profesjonalnych ankieterów mających doświadczenia w realizacji projektów B2B ze szczególnym naciskiem na sektor IT. Jest to szczególnie istotne przy realizacji badań, które wymagają wiedzy merytorycznej i umiejętności realizowania długich ankiet, zawierających szereg pytań otwartych dotyczących specjalistycznych zagadnień.

W ramach projektu zespól doświadczonych ankieterów PMR zrealizował ponad 150 wspomaganych komputerowo wywiadów (CATI - Computer Assisted Telephone Interview) z przedstawicielami różnych działów w polskich przedsiębiorstwach. Dodatkową trudność stanowił fakt, że ankieta była skierowania nie tylko do działów IT, ale też do decydentów z innych działów operacyjnych w firmach bądź instytucjach (działy HR, finansowe, marketingu, sprzedaży itd.). Zadaniem zespołu ankieterów było zatem zlokalizowanie odpowiedniej osoby, która miała wpływ na decyzje w zakresie IT. Proces realizacji ankiet przebiegł bardzo sprawnie, dzięki czemu klient w krótkim czasie otrzymał szczegółowe wyniki badania.

Korzyść dla klienta

Dostarczone przez PMR wyniki pozwolą klientowi na zidentyfikowanie poziomu wykorzystania innowacyjnych rozwiązań IT w polskich firmach i instytucjach oraz poznanie kluczowych potrzeb w zakresie infrastruktury informatycznej. Dzięki sprawnej realizacji projektu, klient mógł szybko podejmować kluczowe biznesowo decyzje dostosowując swoją strategię biznesową do wymagań podmiotów z różnych sektorów rynku.

Powrót do Listy Projektów - PMR Research